Actavis Bulgaria

Стажантска програма 2018

 „Приеми предизвикателството на Актавис“ 

Стажантската програма на Актавис България е израз на ангажимента на компанията към професионалното ориентиране и реализация на младите хора в България.

Стажът в компанията осигурява възможност на младите хора, с желание за учене и усъвършенстване, да натрупат опит и да развият умения в реална работна среда. 

Вижте актуалната ни стажантска програма за заводите в Дупница и Троян тук:

 

Как можете да кандидатствате? 

За завода в Дупница 

 • По електронен път на адрес jobsoperations@actavis.com
 • Или на адрес: гр. Дупница 2600, ул.”Самоковско шосе” №3, Дирекция „Човешки ресурси”
 • CV и мотивационно писмо с посочен период на стажа и предпочитана функционална област
 • Документ, удостоверяващ студентския статус
 • Препоръка/и от преподавател 

За допълнителна информация - телефони 0701/58314; 0701/58455; 0701/58456

 

За завода в Троян 

 • По електронен път на адрес jobstroyan@actavis.com
 • Или на адрес: гр. Троян 5600, ул.”Крайречна” №1, „Човешки ресурси”
 • CV и мотивационно писмо с посочен период на стажа и предпочитана функционална област
 • Документ, удостоверяващ студентския статус
 • Препоръка/и от преподавател 

За допълнителна информация - телефони 0670/68167; 0670/68126 

Ще се свържем с одобрените по документи кандидати. Документите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Всички данни в тях са лични по смисъла на ЗЗЛД и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

 

 • go back