Actavis Bulgaria

Стажантска програма

ЦЕЛОГОДИШНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В ЛАБОРАТОРИИ НА ДИРЕКЦИЯ „КАЧЕСТВО“

 

Стажантската програма на Актавис България е израз на ангажимента на компанията към професионалното ориентиране и реализация на младите хора в България.

Стажът в компанията осигурява възможност на младите хора с желание за учене и усъвършенстване да натрупат опит и да развият умения в реална работна среда.

 

Стажантската програма предлага:

 • Запознаване с културата на глобална международна компания;
 • Обучение в екип от опитни специалисти;
 • Придобиване на практически опит за работа в Лаборатория;
 • Запознаване в организацията на работа в съвременна работна среда, оборудвана с модерни съоръжения и апаратура;
 • Възможност за създаване на полезни контакти;
 • Получаване на възнаграждение и сертификат за успешно приключен стаж в компанията;
 • Осигурен транспорт за пътуващите от гр. София, гр. Благоевград, гр. Кюстендил, гр. Перник и
 • гр. Радомир.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Кандидатите трябва да бъдат студенти редовно обучение в последен или предпоследен курс. Приложими специалности: Химия, Фин органичен синтез, Органични химични технологии, Биотехнологии, Медицинска химия, Компютърна химия, Биологично активни вещества и лекарствени средства; Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ и други, свързани с химията специалности.
 • Английски език - много добро владеене писмено и говоримо
 • Компютърни умения - отлично познаване и работа с MS Office

 

Документи за кандидатстване:

Ако в това предложение намирате подходяща възможност за кариерно развитие, моля изпратете изчерпателно CV, мотивационно писмо и уверение/документ, удостоверяващ студентски статус, препоръка/и от преподавател на адрес jobsoperations@actavis.comили на адреса на завода: „Балканфарма-Дупница” АД, Дупница 2600, ул. „Самоковско шосе” №3, Дирекция „Човешки ресурси”.

Ще се свържем с одобрените по документи кандидати. Документите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Всички данни в тях са лични по смисъла на ЗЗЛД и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

 • go back