Actavis Bulgaria

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА И „БИСКВИТКИТЕ“

Този уебсайт ("http://www.actavis.bg") се управлява от Актавис ЕАД – компания на Teva (Teva) Можете да видите списък на всички филиали на Teva на следния уебсайт: http://www.tevapharm.com/. В това съобщение за поверителност Актавис се отнася и за думите "ние", "нас" и "нашият".

Обхват на настоящото съобщение за поверителност

Това Съобщение за поверителност се прилага за лични данни, които събираме чрез Уебсайта. То описва как използваме Вашите данни и Вашите права за защита на личните данни, включително правото да възразявате срещу част от обработката, която извършваме. Повече информация за Вашите права и как да ги упражнявате е изложена в секцията "Как съхраняваме Вашата информация и Вашите права".

Сайтът ни може да включва връзки към други уебсайтове, върху които нямаме контрол. Актавис не носи отговорност за политиките за поверителност или практиките на други уебсайтове. Също така, може да има връзки към други уебсайтове, управлявани от свързани с Teva лица, които работят по отделни политики за поверителност. Ако отидете на тези уебсайтове през нашия сайт, трябва да се запознаете с политиките за поверителност на тези сайтове, за да разберете как те събират, използват и споделят информацията Ви.

Как използваме Вашата информация

Ние обработваме личните данни, които събираме, за следните цели:

 • за да можем да изпълняваме законните си бизнес интереси, по-специално за да:
  • анализираме използването на нашия сайт, за да подобряваме непрекъснато съдържанието и да измерваме ефективността
  • персонализираме и приспособим използването на нашия сайт и нашата комуникация с Вас
  • отговаряме на Вашите запитвания или друга кореспонденция
  • с Ваше съгласие да:
   • поставяме „бисквитки“ и подобни технологии, както е описано по-долу
   • да спазваме законовите, регулаторните изисквания и изискванията за съответствие, по-специално да отговоряме на исканията за информация от държавните органи

Споделяне на Вашата лична информация

Актавис може да оповести Вашите лични данни на следните категории получатели (във всички случаи, само когато е необходимо, за да могат те да изпълнят своите функции):

 • нашия персонал (включително служители и външни консултанти), професионални консултанти и агенти;
 • други функции и компании в групата на Teva от цял свят;
 • доставчици на услуги трети страни, които обработват Вашите лични данни от името на Актавис и които са обвързани от договорни задължения да пазят личните Ви данни поверителни и адекватно защитени;
 • купувачи или потенциални купувачи на цялия или част от бизнеса на Актавис (и техните професионални съветници); и
 • държавни органи, регулаторни агенции и служители на правоохранителните органи, ако това се изисква за целите, посочени по-горе, ако това е наложено със закон или ако е необходимо за правна защита на нашите законни интереси в съответствие с приложимите закони.

„Бисквитки“ и свързаните с тях технологии за проследяване

Използване на „бисквитки“ в сайта

Актавис използва „бисквитки“, за да събира информация за Вас и да съхранява Вашите онлайн предпочитания. „Бисквитките“ са текстови файлове, съдържащи малки количества информация, които се изтеглят на Вашето устройство, когато посещавате даден уебсайт. След това „бисквитките“ се изпращат обратно на уебсайта, когато се върнете към него: това е полезно, защото позволява на уебсайта да разпознае Вашето устройство. За да научите повече за „бисквитките“, моля, посетете www.allaboutcookies.org

Актавис използва следните категории „бисквитки“ на сайта:

Категория 1: Важни бисквитки

Тези „бисквитки“ са от съществено значение, за да можете да се движите в сайта и да използвате неговите функции. Без тези „бисквитки“, услугите, които сте поискали (например запаметяване на Вашите данни за вход), не могат да бъдат предоставени.

Категория 2: Бисквитки свързани с ефективността на сайта

Тези „бисквитки“ събират информация за начина, по който хората използват Сайта. Например, Актавис използва тези „бисквитки“, за да ни помогне да разберем как клиентите влизат в Сайта, разглеждат или използват Сайта и да подчертават областите, в които можем да подобрим - области като навигация, потребителски опит и маркетингови кампании. Цялата информация, която тези бисквитки събират, се агрегира и следователно е анонимна. Използва се само за подобряване на начина на функциониране на сайта.

Категория 3: Функционални „бисквитки“

Тези „бисквитки“ помнят изборите, които правите (като например избора на език). Те могат да бъдат използвани, за да ви осигурят по-подходящ за Вашите избори опит и да направят Вашите посещения на сайта по-пригодени. Информацията, която тези бисквитки събират, може да бъде направена анонимна и те не могат да проследяват активността ви на сърфиране в други уебсайтове.

Ако искате да изтриете някои „бисквитки“, които вече се намират на вашия компютър, моля, вижте раздела за помощ и поддръжка в интернет браузъра за инструкции как да намерите файла или директорията, която съхранява „бисквитките“.

Информация за изтриването или контрола на „бисквитките“ също можете да намерите на www.allaboutcookies.org.  Моля, имайте предвид, че като изтриете нашите „бисквитки“ (или забраните бъдещите „бисквитки“), може да нямате достъп до определени области или функции на Сайта.

Използване на „Уеб флагове“, известни още като интернет маркери

Някои страници на нашия сайт и имейли, които може да изпратим, могат да съдържат електронни изображения, известни като „уеб флагове“ (понякога известни като чист gif), които ни позволяват да преброим потребителите, които са посетили тези страници или са прочели нашите имейли. „Уеб флагове“ събират само ограничена информация, която включва номер на „бисквитка“, час и дата на посещение на страницата и описание на страницата, на която се намира „уеб флагът“. Тези „флагове“ не носят никакви лични данни и се използват само за проследяване на ефективността на дадена кампания.

Как съхраняваме Вашата информация и Вашите права

Ние съхраняваме цялата информация, която събираме за Вас, в продължение на срока на договора Ви с нас три години от последното Ви взаимодействие с Teva. След това преместваме информацията в архив, където съхраняваме данните в случай на претенции или запитвания.

Валидността на  „бисквитките“ е срок от 1 година, след което се деактивират. Другата информация, която събираме за Вас се съхранява и архивира съгласно законовите и регулаторни изисквания.  

Имате право, съгласно приложимото законодателство, да поискате от Актавис копие от Вашата информация, да я коригирате, да я изтриете или да ограничите нейната обработка или да поискате от нас да прехвърлите част от тази информация на други организации. Също така, имате право да възразите срещу определена обработка. Тези права могат да бъдат ограничени в някои ситуации - например, когато можем да докажем, че имаме законово изискване да обработваме Вашите лични данни.

Когато сте се съгласили с обработката на Вашите данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време.

За да упражните, което и да е от Вашите права във връзка с личните Ви данни, моля, свържете се с EUprivacy@tevaEU.com

Надяваме се, че можем да удовлетворим всякакви запитвания относно начина, по който обработваме Вашите лични данни. Ако имате някакви притеснения относно начина, по който обработваме личните Ви данни, можете да се свържете с отдела на Teva за защита на личните данни на EUprivacy@tevaEU.com.  Ако обаче имате неразрешени притеснения, също така имате право да подадете жалба до органа за защита на данните в мястото, в което живеете, работите или ако считате, че е настъпило нарушение на защитата на данните.

Международно прехвърляне на данни

Актавис работи в международен мащаб и може да прехвърля Вашата информация на страни извън Вашата страна и извън Европейското икономическо пространство, включително и на страни, които не се възползват от Решението на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните, тъй като нямат еквивалентно законодателство за защита на данните. При прехвърлянето на информация през националните граници, Актавис използва стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, гарантира, че всеки получател има подходяща сертификация за защита и неприкосновеност на личните данни или корпоративни правила за обвързване на компаниите обработващи лични данни. Копие от съответния механизъм може да бъде предоставено за преглед при поискване до EUprivacy@tevaEU.com.

Промени в това съобщение за поверителност

Ако нашата Политика за поверителност се промени по какъвто и да е начин, Teva ще качи актуализирана версия на Политиката на тази страница. Редовното преглеждане на тази страница гарантира, че винаги сте наясно каква информация събираме, как я използва Актавис и при какви обстоятелства, ако има такива, бихме я споделили с други страни.

В сила от: 23 май 2018

 • go back