Actavis Bulgaria

Заводът в Дупница

Заводът в Дупница е специализиран в производството на твърди лекарствени форми: таблетки (обвити и необвити) и капсули, с незабавно или модифицирано освобождаване, покриващи широка гама терапевтични групи.

Портфолиото на завода непрекъснато се променя, като в последните години бе основно обновено с ново поколение генерични продукти в различни терапевтични категории като сърдечно-съдова, централна нервна система, метаболизъм и др.

Заводът в Дупница е лицензиран от Изпълнителната агенция по лекарствата на България (ИАЛ), валидна за страните от Европейския съюз, от Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA), от регулаторните агенции на Австралия (TGA), Бразилия (ANVISA), Южна Африка (MCC), Турция, Русия и др. Производствената прoдукция се реализира в над 58 държави в Европа, Северна Америка, Канада, Азия, Южна Африка, Австралия и Нова Зеландия.

В допълнение заводът е одобрен като производител от над 109 фармацевтични фирми в света, извън системата на Тева, които произвеждат определени свои продукти в Дупница. В България той реализира около 5%-7% от производството си.

В резултат на мащабна инвестиционна програма през последните 15 години, заводът в Дупница е един от най-модерните фармацевтични заводи в Европа за производство на твърди лекарствени форми.

Внедрена е система за управление на околната среда, здравето и безопасността при работа (СУОСЗБР), сертифицирана съгласно международните стандарти ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

  • go back
Политика по ООС и ЗБР

Контакти

Dupnitsa_Operations

Балканфарма
Дупница АД

ул. "Самоковско шосе" 3
Дупница 2600
Тел: 0701 58 477
Факс: 0701 58 555
dupoperations@actavis.bg