Actavis Bulgaria

Търговска компания

Актавис ЕАД вече е част от групата Тева Фармасютикъл Индъстрийз. Тева е най-голямата генерична фармацевтична компания в света. Компанията се стреми да услесни достъпа до висококачествено лечение, като разработва, произвежда и предлага достъпни генерични лекарства, както и иновативни и специализирани фармацевтични продукти за хората по света на всички етапи от техния живот.

Тева и Актавис ЕАД заемат водеща позиция на българския фармацевтичен пазар и притежават най-богатото продуктово портфолио, което включва широка гама медикаменти за социално-значими заболявания в областта на кардиология, онкология, централна нервна система, антибиотици, метаболизъм, дихателна система, опорно-двигателен апарат, храносмилателна система, богата гама продукти без лекарско предписание и хранителни добавки

  • go back