Actavis Bulgaria

Прозрачност

Прозрачност във взаимодействията между Актавис ЕАД - компания на Teva и здравната общност

Transparency

Оповестяването на предоставяне на стойност към медицински специалисти и здравни организации е част от инициативата за прозрачност предприета от Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharm).

Съвместната работа със здравни специалисти е изключително важна за Актавис ЕАД – компания на Teva и в тази връзка приемаме прозрачността и почтеността много сериозно.

Ние вярваме, че прозрачността се отразява върху надеждността на нашата компания и създава доверие в нея. Ние имаме ангажимента да спазваме всички приложими правила и разпоредби, които се отнасят до нея.

Предоставяне на стойност от Актавис ЕАД-компания на Teva към медицински специалисти и здравни организации за България.

Отчет за оповестяване за 2017 г.     Отчет за оповестяване за 2018 г.

Методологическо указание 2017 г.   Методологическо указание 2018 г.

  • go back