Actavis

Vores ansvar

Vi er forpligtet til at give tilbage

Blandt Actavis’ mest værdifulde aktiv er tiltroen og tilliden fra vores investorer, ansatte, kunder og leverandører, såvel som fra det lokale miljø som de omgivelser hvor virksomheden har sit virke.
Deres interesser er sammenhængende med Actavis Gruppens forretningstiltag og gruppens omdømme. Gennem vores værdier bevarer Actavis et engagement i kvalitet og vækst, som svarer til vores beslutsomhed for at skabe værdi for vores interessenter.

Ledelse

Effektiv Corporate Social Responsibility (virksomheden sociale ansvar) fordrer en høj grad af engagement fra alle ansatte. Actavis bestyrelse og topledelse vil føre an i processen og godkende Actavis gruppens strategiske retning. Actavis ledelse – de to øverste ledelses niveauer i moderselskabet og dens datterselskaber – er ansvarlige for udviklingen og gennemførelsen af programmer passende til deres ansvar, mens topledelsen tager ansvaret for alle områder relateret til overordnet, social og etisk politik.

  • go back