Actavis Bulgaria

Корпоративна социална отговорност

Като част една от най-големите фармацевтични компании в света, ние се ангажираме да подобряваме здравето на хората, да работим отговорно, да развиваме потенциала на нашите служители и да се ангажираме с общностите, в които работим и жевеем, като по този начин предаваме отговорността, която сме поели пред обществото.

Актавис - компания на Тева е един от най-големите корпоративни дарители в България. Ние допринасяме за подобряване на средата, в която живеем като участваме в редица проекти, свързани с корпоративното доброволчество и дарителство.

  • go back