Actavis Bulgaria

Да работиш в Актавис

Успехът на Актавис зависи от всеки един служител на компанията, който реагира бързо, мисли задълбочено, полага усилия и работи ефективно. 

Корпоративна култура 
Актавис има силни амбиции. Ние сме твърдо решени да станем една от водещите генерични компании в света, което означава, че Групата преследва успехите и винаги се старае да постигне повече. Екипът на Актавис отразява този начин на мислене, като непрестанно търси нови възможности и преодолява трудности, за да предложи на клиентите ни нещо по-ново, по-добро, по-надеждно, на по-добра цена. Ето защо всички ние сме готови да положим извънредни усилия, за да спечелим нашите клиенти и тяхното уважение.

Комуникация
В Актавис смятаме, че отвореното и ефективно общуване е в ключово за нашия успех. Използвайки различни комуникационни канали и лични срещи, ние целим да информираме хората за новостите в нашето развитие и да разясним ролята на всеки един служител. Ние насърчаваме споделянето на опит и идеи както на различни нива в организацията, така и между различните структури по света, за да стимулираме креативност и да прилагаме най-добрите практики в рамките на Групата.

Обучение & Развитие
Групата непрекъснато осигурява обучения за своите служители, чрез които да могат да покажат най-доброто от своите възможности. Гордеем се, че можем да предоставим отлични възможности на тези, които имат желание да развият кариерата си. Нещо повече – в допълнение към професионалните обучения Актавис Академия предоставя вътрешнофирмени обучения и програми за развитие на нашите служители.

Равни възможности
Осигуряването на равни възможности за всички служители е основен принцип за Актавис. Наемането на работа в компанията се основава единствено на персоналните умения и квалификация на съответния кандидат, без дискриминация по отношение на религия, пол, възраст, раса, националност и др. Принципът за равни за всички служители се прилага към всички процедури, отнасящи се до наемането на персонал, определяне на компенсации, придобивки, оценка на представянето, развитие и др.

Безопасност и здраве
Актавис е ангажирана да управлява бизнеса си по безопасен и отговорен начин, който предпазва околната среда и насърчава здравето и благополучието на всичките си служители и общностите, където компанията оперира. Актавис държи на високите стандарти за здраве и безопасност, които са задължителни за всички производствени звена и търговски поделения на компанията

  • go back