Actavis Bulgaria

Мнение на стажанти

„Стажантската програма в Актавис Дупница е много добре организирана и е една прекрасна възможност за младите хора, да започнат своето кариерно развитие. Стажът ми донесе нови знания, умения и практически опит. Получих пълно съдействие от екипа, което ми позволи да се интегрирам лесно. Получих основни познания в професионалната област, в която беше насочен стажът. Развих технически умения, които ще ми послужат за в бъдеще, запознах се с много нови хора.“

Василка Ташева, Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София
Стажант в Дирекция „Качество“, Отдел „Системи по качество“, Звено „Документация“, 2014г.

 

„В края на стажуването ми в компанията, впечатленията са ми изцяло положителни. Приятелското отношение и отзивчивост на служителите отговоря на корпоративните ценности, заложени във визията и мисията на компанията. Задачите и отговорностите, които ми бяха възлагани следваха приложения стажантски план и бяха адекватни по обем и отговорност. Наставникът ми винаги беше в готовност да отговори на въпросите ми и да даде обратна връзка за успешното ми справяне с възложените задачи.“

Мирослава Апостолова, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Germany
Стажант в Дирекция „Покупки“, Отдел „Покупки“, 2014г.

 

„Стажът беше много полезен за мен. Благодарение на достъпа до високо качествена и модерна апаратура, както и доброто отношение на квалифицираните специалисти, успях да затвърдя теоретичните си познания, а също така да развия и практически умения. Хората около мен успяха да ме накарат да се почувствам като част от екипа. Опитът и знанията, които получих тук са много ценни и ще ми помогнат за бъдещата ми реализация.“

Мариела Чакърова, Югозападен Университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
Стажант в Дирекция „Качество“, Лаборатория „Изпитвания за стабилност“, 2013г.

 

„Стажантската програма в „Актавис“ беше изключително ценна и полезна за мен. Тя ми даде възможността да затвърдя теоретичните си знания, както и да придобия много нови умения, благодарение на квалифицираните специалисти в лаборатория „Микробиологичен контрол“. Благодарение на тяхната отзивчивост и професионализъм успях да се запозная с работата в екип и особеностите на методите, свързани с микробиологичния анализ на лекарствените продукти.“

Елена Стоилкова, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, гр. София
Стажант в Дирекция „Качество“, Лаборатория „Микробиологичен контрол“, 2013г. и настоящ служител

 

„Работата в Дирекция „Човешки ресурси“ е интересна, многообразна, отговорна и добре регламентирана. За мен беше много полезно да стажувам именно тук. Екипът, с който работих ме научи на много неща, свърза теорията с практиката. Видях какво е да работиш с истински специалисти и професионалисти, а самото естество на работата ми харесва много. Именно с това бих искала да се занимавам в бъдеще. Намерих целта си в професионален аспект и най-силната страна е, че имам възможността да остана да работя в компанията с екипът, който ме обучи и въведе в сферата на човешките ресурси.“

Станимира Димитрова, Югозападен Университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
Стажант в Дирекция „Човешки ресурси“, 2013г. и настоящ служител

 

„Стажът в „Актавис“ ми даде безценен опит и нови запознанства. Тук се работи много отговорно. Колегите оказваха съдействия и ме приеха бързо в екипа. Стажуването ми даде възможност да се сблъскам на практика с наученото до момента.“

Владимир Петров, Технически Университет, гр. София
Стажант в Дирекция „Инженеринг и поддръжка“, Звено „Поддръжка на производствено оборудване Опаковка“, 2013г.

 

"Стажът беше полезен за мен. Научих много нови неща, запознах се с чудесни професионалисти, научих се да работя в екип. Това начинание ми помогна да израстна, както в професионален, така и в личен план."

Силвия Накова
Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград
Стажант в отдел „Лаборатории за изпитване на продукти, произведени в трети страни”, дирекция „Качество” 2012

 

"Стажът ми в компанията изцяло отговори на моите очаквания. Колегите са много отзивчиви и веднага ме приеха като част от своя екип. Получих отговор на всички въпроси в процеса на работа и научих много нови неща. "

Катя Александрова
Медицинска академия - София , специалност Фармация
Стажант в отдел „Осигуряване на качеството”, дирекция „Качество" 2012

 

"В Актавис имах възможността да работя с изключително квалифицирани специалисти, които се отнесоха много добре с мен и успяха да ме въведат в спецификите на лекарствения анализ. Благодарение на тях и на достъпа до високо качествена апаратура успях да затвърдя теоретичните си познания, а също така да развия и практически умения. Хората около мен ми оказаха необходимата подкрепа, съдействаха ми винаги когато имах нужда от помощ или информация и ме накараха да се чувствам като част от екипа.
Опитът натрупан тук е безценен, а знанията и информацията, които получих ще ми помогнат за бъдеща реализация. Запознах се подробно с методите за лекарствен анализ, работих с викоко квалифициран персонал и високо качествена апаратура, което ми дава предимство при евентуално кандидатстване за работа във фармацевтичния сектор."

Теодора Попова
Медицинска академия - София , специалност Фармация
Стажант в отдел „Аналитични дейности”, дирекция „Изследване и развитие”, 2011


„В дирекция „Човешки ресурси” бях на стаж в направление „Подбор, развитие и обучение на служителите” и успях да стана част от изключително динамична среда. Процесът на оценяване на трудовото представяне бе от голям интерес и полза за мен, тъй като това е една от основните функции на отделите по управление на човешките ресурси и като такава се изучава подробно по предметите в тази област, които съм учила. Интересно бе да наблюдавам как протича този процес в действителност.
Считам, че стажът ми е изключително полезен на този етап от обучението ми и протече по най-добрия и гладък начин.”

Надя Генчева, Американски университет в България, спец. Бизнес администрация
Стажант в дирекция Човешки ресурси, 2007

 

„Бях в процес на подготовка на дипломната си работа, когато разбрах за стажантската програма от сайта на Актавис. Веднага подадох необходимите документи. Одобриха ме, въпреки че местата бяха само шест за лабораториите за контрол на качеството. Стажът се оказа изключително ценен за мен. След като приключи, приех предложението да остана на работа в компанията. 
Давам си сметка, че малко хора имат шанс да работят с такава модерна техника още като млади специалисти. Всеки новопостъпил млад специалист в "Актавис" преминава през обучения, свързани с добрата производствена и лабораторна практика. Освен тези по-общи тренинги, има и специфични, в зависимост от заеманата длъжност.

При нас всеки ден е предизвикателство. Работата в екип обаче много помага.
Колегите с по-богат опит обучават по-младите в хода на дейностите, които трябва да извършват. После идва момент, когато те на свой ред трябва да предадат това, което са научили от друг колега, защото обменът на знанията е много важен. Предизвикателство са и новите продукти, новата апаратура, с която трябва да се научиш да работиш. Почти всеки ден се налага да се сблъскаш с нещо различно, но това е хубаво и ти дава възможност непрекъснато да се усъвършенстваш. ”

Боряна Стайкова, Висш химико-технологичен и металургичен университет - София
Стажант в Лаборатории за контрол на качеството, 2006

  • go back