Actavis Bulgaria

Стипендии

Стипендиантска програма на Актавис

 

Заводът на Актавис в гр. Дупница отпуска студентски стипендии в подкрепа на талантливи студенти. Целта на програмата е да подпомогне обучението им във висши учебни заведения и бъдещото им професионално развитие в сферата на фармацевтичното производство, както и да допринесе за задълбочаването на връзките между бизнеса и образованието. 
Програмата е предназначена за студенти в последен курс на редовно обучение по бакалавърски/магистърски програми в специалности, приложими в сферата на фармацевтичното производство.

Програмата предлага: 
    • Поемане на таксата за обучение 
    • Месечна стипендия в размер между 200 и 300 лв. 
    • Предварително професионално ориентиране 
    • Възможност за обучение и придобиване на практически умения в международна компания 
    • Предоставяне на информация и оказване на съдействие при подготовка на дипломна работа 
    • Сключване на договор за работа след успешно завършване (задължително условие)

Изисквания за участие в програмата: 
    • Студент по специалност, приложима в сферата на фармацевтичното производство - фармация, фин органичен синтез, органични химични технологии и др.
    • Успех не по-малък от „Много добър 5.00"
    • Много добри познания по английски език
    • Наличие на мотивация и конкретни цели за развитие в областта на фармацевтичното производство

Необходими документи: 
    • Мотивационно писмо 
    • Автобиография 
    • Копие от студентска книжка, удостоверяващо успеха от предходни години 
    • Препоръки от двама преподаватели 
    • Уверение за записан семестър

Прием на документи:
    • Документи се приемат постоянно
    • Кандидатурите се разглеждат по реда на приемането и кандидатите получават обратна връзка в рамките на един месец от подаването на документите
    • Събеседване ще бъде проведено само с одобрените по документи кандидати

За контакти:
Балканфарма Дупница АД
ул. „Самоковско шосе” №3, Дупница 2600
Дирекция „Човешки ресурси”
Телефони за връзка: 0701/58 312; 0701/58 451; 0701/58 456
е-mail: jobsoperations@actavis.com

Допълнителна информация за Актавис България:
www.actavis.bg

  • go back