Actavis Bulgaria

Мениджмънт

Aктавис Оперейшънс ЕООД

 

Иван Урумов 
Изпълнителен директор на завода в Дупница, Управляващ директор на “Актавис Оперейшънс” ЕООД и Вицепрезидент Производство за Централна и Източна Европа

Иван Урумов започва работа в компанията през 1999 (бивша Балканфарма Холдинг) и последователно заема различни ръководни длъжности. През 2003 г. става Изпълнителен директор на завода в Дупница и съвместно с това ръководи и производствената структура на заводите на Актавис в България. През 2012 г. той е назначен за Вицепрезидент Производство за Централна и Източна Европа и отговаря за двата завода в България и за заводите в Сърбия и Русия

В настоящата глобалната производствена структура на Тева, Тева Глобъл Оперейшънс (ТГО), Иван Урумов заема длъжността Вицепрезидент за Клъстера от заводи в Източна Европа и отговаря както за двата български завода в Дупница и Троян, така и за заводите в Сърбия, Гърция, Русия, Малта и Исландия.

Той е инженер-химик с диплома от ХТМУ София. Има магистърска степен (MBA in Strategy & Supply Chain Management) от Бизнес училището на Birmingham University, UK

 

Валя Букарева
Изпълнителен директор, “Балканфарма Троян”

Валя Букарева започва професионалната си кариера във финансовия отдел на завода в Троян през 1987 г. Преди да заеме настоящата си позиция на Изпълнителен директор през 2006 г., e финансов директор на завода.

Валя Букарева е завършила “Счетоводна отчетност” в Стопанска академия “Д.А. Ценов” в гр. Свищов и програма за следдипломна квалификация в УНСС, София със специалност “Външна търговия и международно право”.

  • go back