ACTAVIS SERBIA

Zaštita životne sredine

U skladu sa Svrhom i Vrednostima kompanije, brinemo o drugima, kao i o planeti na kojoj živimo i želimo da budemo najbolji u očuvanju životne sredine, primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu i održivom razvoju.

Kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou spremni smo da preuzmemo odgovornost, kontinuirano unapređujemo naš EHS učinak i težimo da zajednički ostvarimo naš dugoročni cilj:

Bez povreda, bez incidenata i bez zagađenja životne sredine, uz smanjenje korišćenja prirodnih resursa.


 

Realizovani ciljevi

Izgrađene nove, bezbednije saobraćajnice u krugu fabrikeSmanjen broj incidenata ispod stope od 0,26 kroz implementaciju Programa bezbednosnih pravila prilikom izvođenja kritičnih aktivnosti. Unapređenje učinka zaštite životne sredine kroz smanjene potrošnje energije i emisije CO2 (stopa emisije CO2 u vrednosti manjoj od 29,58 CO2e/FTE) postavljanjem nove krovne izolacije na objektu “Medicina“, zamenom kompenzacijskih ćelija u trafo stanici „Farmacija“ i smanjenjem „curenja“ komprimovanog vazduha. Povećano učešće zaposlenih u aktivnostima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu.Prevencija zagađenja obezbeđivanjem saglasnosti na procenu uticaja na životnu sredinu.Postavljan merač protoka otpadnih voda;Povećan stepen bezbednosti rada postavljanjem zaštite na mašinama;Prevencija zagadjenja zemljišta i podzemnih voda kupovinom nove cisterne za mazut i pravilnim pretakanjem mazuta u krugu fabrike.Prevencija od mogućih incidentnih situacija izazvanih prokišnjavanjem krova, zastarelih električne instalacije i zamašćenog poda u Garaži;Prevencija zagadjenja vazduha ugradnjom HEPA filtera i usvajanjem programa zamene rastvarača u PJ 1;Smanjena emisija štetnih gasova u vazduh kupovinom dva savremena gorionika i jednog novog kotla u kotlarnici; Prevencija zagadjenja otpadnih voda izgradnjom egalizacionog bazena;Prevencija zagadjenja zemljišta i podzemnih voda usled nekontrolisanog ispuštanja kontaminirane vode ili penila za gašenje požara, što podrazumeva i izradu plana u slučaju hemijskog incidenta;Adaptacija mikrobiološke laboratorije i fizičko-hemijskih laboratorija po EHS standardima koje propisuje Evropska Unija;

POSTAVLJENI CILJEVI:

Usklađenost – Kontinuirana usklađenost sa regulativom i realizacija planova unapređenja
Rizik – Razvoj i unapređenje planova za smanjenje rizika i primena primera najbolje prakse
Sistemi – Kontinuirana implementacija „Teva Global EHS Management System“
Održivi razvoj – Identifikovati i primenjivati mogućnosti za dodatno unapređenje i poboljšanje održivog razvoja
Upravljanje – Projekti za standardizaciju i unapređenje komunikacije rizika od hemijskih supstanci
Kultura – Inicijative i programi za kontinuirano unapređenje EHS svesti i kompetencija svih zaposlenih
Učinak – Aktivno učešće, preciznost i blagovremenost u izveštavanju

  • Nazad