ACTAVIS SERBIA

STATINI

Do pre desetak godina naučnici su samo pretpostavljali da bi očuvanje normalnog nivoa holesterola u krvi možda dovelo do smanjenja rizika od nastanka aterosklerotskih procesa i kardiovaskularnih komplikacija. Danas 56% svih uzroka smrti dešava se zbog ateroskleroze, a preko 85% invaliditeta su posledica infarkta i moždanog udara. 

Holesterol je jedan od najbitnijih faktora za ishemijsku bolest srca. Danas se kao preporučena koncentracija holesterola (ukupni) uzima vrednost manja od 5,2 mmol/L. Da bi se holesterol držao pod kontrolom, najčešće nije dovoljna samo dijeta. Poznato je da se 2/3 ove supstance nastaje u jetri i oduvek je postojala težnja da se blokiranjem sinteze u organizmu, smanji njegova koncentracija i na taj način snizi nivo rizika koji povišen holesterol sa sobom nosi.

Statini su najjači lekovi za snižavanje LDL holesterola i najefikasniji su u prevenciji koronarne bolesti srca, srčanog udara, šloga i smrti. Prema nalazima novih istraživanja čak i osobe koje nemaju povišen holesterol mogu smanjiti rizik kardiovaskularnih bolesti uzimajući lekove za snižavanje koncentracije holesterola, u slučaju da kod tih osoba postoje i neki drugi rizici za spomenuta obolenja.

Statini deluju inhibitorno na enzim HMG-CoA reduktazu koja učestvuje u stvaranju holesterola unutar organizma. Sem toga, ovi lekovi stimulišu povećanje broja receptora za “loš” (LDL) holesterol (molekula na površini ćelije koji posreduju u transportu holesterola u ćeliju) čime se ubrzava njegova razgradnja unutar organizma. Upredno sa ovim nastupa i umereno sniženje triglicerida u krvnoj plazmi, kao i povišenje nivoa “dobrog” (HDL) holesterola. U ovu grupu lekova spadaju atorvastatin, lovastatin, pravastatin, simvastatin, fluvastatin i rosuvastatin. Od svih navedenih lekova iz ove grupe, atorvastatin je u periodu od 1996. do 2012. bio najviše primenjivan lek na nivou celog sveta.

Prilikom uključivanja statina u terapiju neophodno je voditi računa o mogućim interakcijama sa drugim lekovima koji utiču na aktivnost P450 3A4-ključnog enzima u razgradnji statina, mogućim neželjenim efektima na funkciju jetre i skeletne mišiće. U prisustvu lekova koji blokiraju P450 3A4 (makrolidni antibiotici, ciklosporin, ketokonazol i njemu slične supstance, inhibitori HIV protease, takrolimus, nefazodon i fibrati), koncentracija statina se višestruko povećava. Nasuprot tome, lekovi kao što si fenitoin, grizeofulvin, rifampicin i barbiturati povećavaju sintezu P450 3A4 i na taj način smanjuju koncentraciju statina u krvnoj plazmi.

Studije pokazuju da su statini vrlo efikasni i bezbedni. Ovi lekovi se u lečenju povišenih nivoa LDL holesterola u krvi i predstavljaju važnu zaštitu pacijenata od kardiovaskularnog rizika. Bolesnici koji su imali srčani napad, a uzimaju statin, imaju znatno manje sekundarnih srčanih udara, bez obzira na nivo holesterola. Takođe, primena statina je proširena na niz drugih bolesti, na primer kod bolesnika koji su već imali neku manifestaciju ubrzane ateroskleroze, kod metaboličnog sindroma, šećerne bolesti. Oni su apsolutno indikovani za sekundarnu prevenciju kod dijabetičara koji već imaju problem sa kardiovaskularnim sistemom. Krucijalna je i indikacija za primarnu prevenciju, jer je poznato da koronarne komplikacije kod dijabetičara počinju vrlo rano čak i 12 do 15 godina pre manifestacije bolesti

Među više grupa medikamenata koji se koriste u lečenju hiperlipoproteinemije i ateroskleroze, statini zauzimaju posebno mesto, a brojne studije pokazuju da se njihovom višegodišnjom upotrebom smanjuje broj obolelih i umrlih od kardiovaskularnih bolesti. S obzirom na to da u našoj sredini veliki broj stanovnika boluje od hiperlipoproteinemija ili poremećaja metabolizma masti, primena ovih medikamenata u njihovom lečenju dobija poseban značaj.

Dr Milan Živković, internista

 

1. M. R. Damjanović, M. Tomašević, D. Đorđević-Radojković, G. Koraćević, M. Pavlović, Z. Perišić. Statini u akutnom koronarnom sindromu. AKS. 2006.   http://akutni-koronarni-sindrom.org/aks2006/aks2006_13.pdf

2. Počanić  D. Statini u primarnoj prevenciji kardiovaskularnog incidenta. 6 Hrvatski internistički kongres. 2016   http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2010/12/89-91.pdf

3. Novaković  T. Statini - lekovi izbora za lečenje poremećaja metabolizma masti kod bolesnika sa dijabetesom tip-2.  Plexis Medica. 2005; 33 (1-2) 95-96.   http://www.med.pr.ac.rs/praxis-medica/arhiva/2005_33_1_2/01_2005;%2033(1-2)95-96%20Novakovic.pdf

4.  Hansson GK. Inflammation, Atherosclerosis, and Coronary Artery Disease. N Engl J Med 2005; 352: 1685-95.

5. Liao JK. Effects of Statins on 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl Coenzyme A Reductase Inhibition Beyond Low-Density Lipoprotein Cholesterol. Am J Cardiol 2005; 96[suppl]: 24F–33F

6. Schwartz GG., Olsson AG., Ezekowitz MD, et al. for the Myocardial Ischemia Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering (MIRACL) Study Investigators. Effects of Atorvastatin on Early Recurrent Ischemic Events in Acute Coronary Syndromes. The MIRACL Study: A Randomized Controlled Trial Cholesterol Lowerin. JAMA 2001; 285: 1711-1718

  • Nazad