ACTAVIS SERBIA

Stručni skupovi


Br. Naziv skupa Period i mesto održavanja skupa Ukupan iznos sredstava
1. Challenges in stroke 04.04.2011. ,Beograd 103.741,00 RSD
2. BASICS 09-12.04.2011., Beograd 463.996,33 RSD
3. Srčana insuficijencija 2011 18.04.2011. ,Beograd 418.575,00 RSD
4. 2nd International Meeting of Hypertension & Diabetes in Primary Care 28-30.04.2011., Istanbul Turkey 26.336,00 €
5. EASD - 2nd Advanced Postgraduate Course 18-21.05.2011., Belgrade 5.000,00 €
6. ESCEO 11, Valensija 23.- 26.05.2011., Valensija 79.714,00 RSD
7. Kongres fizijatara Srbije sa medj. ucescem 19.-22.05.2011., Beograd 52.743,00 RSD
8. EULAR 11, London 25.- 28.05.2011., Beograd 419.208,00 RSD
9. 21st Meeting of European Neurological Society 28.- 31.05.2011.,Lisabon 11.671,82 €
10. Simpozijum kardiologa 05-07.05.2011., Niska Banja 170.000,00 RSD
11. Kongres internista 08-12.06.2011., Vrnjacka Banja 469.640,00 RSD
12. European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention 17-21.06.2011., Milano, Italy 2.187.713,00 RSD
13. GP Kongres Kopaonik 25.000,00€
14. Kongres kardiologa Beograd 13.000,00€
15. Nacionalni dijabetološki kongres   10.000,00€ 
16. Wonca Varšava 54.000,00€
17. Plovdiv   6.000,00€
18. KME Prag 16.000,00€
19. ESC 2011 Pariz 70.000,00€ 
20. Euroecho 2011 Budimpešta 18.000,00€
21. Fiksne kombinacije Pariz 9.000,00€
22. WFSBP kongres Prag 1.000,00€
23. Kongres bolesti zavisnosti Barselona 1.000,00€
24. EPA Beč 14.000,00€
25. ESNP Pariz 11.000,00€
26. Kongres psihijatara Srbije Aero klub 1.000,00€ 
27. EFNS Budimpešta 12.000,00€
28. Savremeni pristup vrtoglavici Hotel M Beograd 1.800,00€ 
29. ORL nedelja   200,00€
30. Konkres kardiologa Kopaonik 4.000,00€
31. European Charcot Fondation Sympozium   1.000,00€
32. Limeral   17.633,00€
33. JIM 2012 09-11.02. Rim 2.452.000,00RSD
34. RT-I nakon “Istrazivanja o dijagnozi I zastupljenosti hipertenzije I subklinickih ostecenja organa u svakodnevnoj praksi lekara u primarnoj, sekundarnoj I tercijarnoj zastiti” 20.02.-24.04.2012. 731.359,85RSD
35. WCC 17-24.04.Dubaiji 2. 619.189,00RSD
36. Heart Failure 2012 19-22.05.2012. Beograd 3.413.097,00RSD
37. Simpozijum kardiologa 31.05.-02.06.2012. Nis 153.958,62RSD
38. Promo troškovi, Detaljnije januar-jul 2012. 32,732,00€
39. PCR 15.-18.05.2012. Pariz 1.128.649,88RSD
40. Konges psihijatara maj 2012., Beograd 1.310.137,48RSD
41. CINP Stokholm 659.878,00RSD
42. RT Bor maj 36.571,95RSD
43. RT Šabac maj 44.411,95RSD
44. CME Beograd jun 78.299,44RSD
45. PPI radionica-Novi Sad jun 189.769,02RSD
46. PPI radionica-Niš jun 152.715,30RSD
47. PPI radionica-Leskovac jun 159.080,30RSD
48. PPI radionica-Zaječar jun 122.385,30RSD
49. RT Aleksinac jun 28.283,83RSD
50. PPI radionica-Smederevo jun 166.542,99RSD
51. Kongres internista 07-10.06.2012. Vrnjacka Banja 1.198.976,00RSD
52. RTs: Limeral i Enalapril HCT 2012 6.025,00€
53. RT Rezultati istraživanja o prisustvu benzodiazepina u svakodnevnom životu i kliničkoj praksi u Srbiji Detaljnije 3.104.711,60RSD
54. RT Rezultati istraživanja o zastupljenosti, dijagnozi i terapiji demencije Detaljnije 462.996,00RSD
55. RT Rezultati istraživanja o zastupljenosti, dijagnozi i terapiji vrtoglavice Detaljnije 65.661,00RSD
56. Train the trainer Detaljnije 208.545,00RSD
57. Mesto derivata sulfonilureje treće generacije u savremenoj terapiji dijabetes melitus tip 2: januar – decembar 2012 7.927,00€
58. Arterijska hipertenzija: koliko smo uspesni u lecenju? Mozemo li bolje? Kako? januar – decembar 2012 5.292,00€
59. 20th UEGW 21-25.10.2012. 2.298.908,26RSD
60. 52.ORL nedelja 04-05.10.2012., Beograd 337.965,00RSD
61. Simpozijum 80 godina vojne psihijatrije - lekcije koje su naučene 05.10.2012., Beograd 27.660,00RSD
62. CME - kurs " Napredne tehnike dijagnostike I lečenja paničnog poremećaja i agorafobije" 24.10.2012., Beograd 183.738,00RSD
63. XL edukativni simpozijum Klinike za psihijatriju KCS: Spektar anksioznih poremećaja izazov savremenog doba 25-26.10.2012., Beograd 1.267.173,00RSD
64. XXVIII Simpozijum o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem 25-28.10.2012., Vrnjačka banja 30.000,00RSD
65. Redovni sastanak udruzenja KJ Srbije 27.09.2012. 58.000,00RSD
66. RASOLTAN KAO INICIJALNI LEK U TERAPIJI HIPERTENZIJE KOD: RADNO AKTIVNIH PACIJENATA, PACIJENATA SA METABOLIČKIM SINDROMOM, SA PORODIČNOM ANAMNEZOM ŠLOGA I INFARKTA, SA OŠTEĆENJEM CILJNIH ORGANA I KOD DIJABETIČARA april 2013. 10.853,00€
67. DM TIP 2 – INDIVIDUALIZACIJA TERAPIJE U KLINIČKOJ PRAKSI april 2013. 475,00€
68. RASOLTAN KAO INICIJALNI LEK U TERAPIJI HIPERTENZIJE KOD: RADNO AKTIVNIH PACIJENATA, PACIJENATA SA METABOLIČKIM SINDROMOM, SA PORODIČNOM ANAMNEZOM ŠLOGA I INFARKTA, SA OŠTEĆENJEM CILJNIH ORGANA I KOD DIJABETIČARA maj 2013. 7.329,00€
70. Pravi put da sprečimo I zaustavimo alergiju 04.-06.04.2013. god –Edukativni skup Aranđelovac 901.700,00 RSD
71. Mesto lekara opšte medicine u terapiji alergije, vrtoglavice I demencije 12.-14.04.2013.god-edukativni skup Aranđelovac 973.010,00 RSD
72. Mesto lekara opšte medicine u terapiji alergije, vrtoglavice I demencije 24.-26.05.2013. god- edukativni skup Aranđelovac 864.240,00 RSD
73. EPA kongres Nica od 05. do 09.04.2013. 3.844 216,00 RSD
74. KME “ Napredne tehnike dijagnostike I lečenja paničnog poremećaja i agorafobije Izvor, Aranđelovac od 12. do 14.04.2013. 398.585,00 RSD
75. Mesto olanzapina u terapiji psihotičnih poremećaja Izvor ,Aranđelovac od 22. do 24.03.2013. 783.260,00 RSD
76. Vertigo – gde smo danas Izvor, Aranđelovac od 01. Do 03.03.2013. 837.630,00 RSD
77. Forum Instituta za mentalno zdravlje 10. i 11.04.2013. 94.884,30 RSD
78. 11. Svetski kongres biološke psihijatrije Kjoto, Japan, od 23. Do 27.06.2013. 530.379,00 RSD
79. EDUKATIVNI SEMINAR: Tip 2 šećerne bolesti: faktori rizika, dijagnostika i lečenj Aranđelovac, hotel „Izvor“ OD 08-10.03.2013. 9.558,00 €
80. EDUKATIVNI SEMINAR: "Mesto sartana u savremenoj antihipertenzivnoj terapiji“ i „Veštine komunikacije" Aranđelovac, hotel „Izvor“ OD 10-12.05.2013 9.539,00 €
81. EDUKATIVNI SEMINAR: „Tip 2 dijabetesa – individualizacija terapije u kliničkoj praksi“ Aranđelovac, hotel „Izvor“ OD 14-16.06.2013. 11.100,00 €
82. KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA: „Osnovi dijabetologije u savremenoj kliničkoj praksi“ KBC „Zvezdara“, 05.04.2013 324,00 €
83. EVROPSKI KONGRES ENDOKRINOLOGA (ICE/ECE 2013) Kopenhagen, Danska, 27.04.-01.05.2013. 2.404,00 €
84. TEMA: “RASOLTAN KAO INICIJALNI LEK U TERAPIJI HIPERTENZIJE KOD: RADNO AKTIVNIH PACIJENATA, PACIJENATA SA METABOLIČKIM SINDROMOM, SA PORODIČNOM ANAMNEZOM ŠLOGA I INFARKTA, SA OŠTEĆENJEM CILJNIH ORGANA I KOD DIJABETIČARA” YTD 2013. 23.251,00 €
85. TEMA: “RASOLTAN KAO INICIJALNI LEK U TERAPIJI HIPERTENZIJE KOD: RADNO AKTIVNIH PACIJENATA, PACIJENATA SA METABOLIČKIM SINDROMOM, SA PORODIČNOM ANAMNEZOM ŠLOGA I INFARKTA, SA OŠTEĆENJEM CILJNIH ORGANA I KOD DIJABETIČARA”: Jun 2013. 5.069,00 €
86. TEMA: “DM TIP 2 – INDIVIDUALIZACIJA TERAPIJE U KLINIČKOJ PRAKSI” Jun 2013. 2.308,00€
87. TEMA: “DM TIP 2 – INDIVIDUALIZACIJA TERAPIJE U KLINIČKOJ PRAKSI” YTD 2013. 2.783,00 €
88. WONCA 2013 PRAG OD 25-29.06.2013 47.050,00 €
89. TEMA: “RASOLTAN KAO INICIJALNI LEK U TERAPIJI HIPERTENZIJE KOD: RADNO AKTIVNIH PACIJENATA, PACIJENATA SA METABOLIČKIM SINDROMOM, SA PORODIČNOM ANAMNEZOM ŠLOGA I INFARKTA, SA OŠTEĆENJEM CILJNIH ORGANA I KOD DIJABETIČARA” jul 2013. 1.860,00 €
90. TEMA: “RASOLTAN KAO INICIJALNI LEK U TERAPIJI HIPERTENZIJE KOD: RADNO AKTIVNIH PACIJENATA, PACIJENATA SA METABOLIČKIM SINDROMOM, SA PORODIČNOM ANAMNEZOM ŠLOGA I INFARKTA, SA OŠTEĆENJEM CILJNIH ORGANA I KOD DIJABETIČARA” ytd 2013. 25.111,00 €
91. TEMA: “DM TIP 2 – INDIVIDUALIZACIJA TERAPIJE U KLINIČKOJ PRAKSI” jul 2013. 747,00 €
92. TEMA: “DM TIP 2 – INDIVIDUALIZACIJA TERAPIJE U KLINIČKOJ PRAKSI” ytd 2013. 3.530,00 €
93. 8th Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes Mellitus hotel Hyatt 04-06.07.2013 1.266,00 €
94. KONGRES EVROPSKOG UDRUZENJA ZA STITNU ZLEZDU (ETA 2013) 07.-11.09.2013 Lajden, Holandija 1.105,00 €
95. KONGRES EVROPSKOG UDRUZENJA ZA DIJABETES (EASD 2013) 24.-27.09.2013 Barselona, Spanija 3.869,00 €
96. TEMA: “DM TIP 2 – INDIVIDUALIZACIJA TERAPIJE U KLINIČKOJ PRAKSI”: septembar 2013. 416,00 €
97. EDUKATIVNI VIKEND OD 04-06.10.2013: Aranđelovac, hotel „Izvor“. 7.175,00 €
98. TEMA: “RASOLTAN KAO INICIJALNI LEK U TERAPIJI HIPERTENZIJE KOD: RADNO AKTIVNIH PACIJENATA, PACIJENATA SA METABOLIČKIM SINDROMOM, SA PORODIČNOM ANAMNEZOM ŠLOGA I INFARKTA, SA OŠTEĆENJEM CILJNIH ORGANA I KOD DIJABETIČARA”: oktobar 2013. 572,00 €
99. OSMI SRPSKI KONGRES O ŠEĆERNOJ BOLESTI 10-13.11.2013., Beograd 9.014,00 €
100. TEMA: “RASOLTAN KAO INICIJALNI LEK U TERAPIJI HIPERTENZIJE KOD: RADNO AKTIVNIH PACIJENATA, PACIJENATA SA METABOLIČKIM SINDROMOM, SA PORODIČNOM ANAMNEZOM ŠLOGA I INFARKTA, SA OŠTEĆENJEM CILJNIH ORGANA I KOD DIJABETIČARA”: novembar 2013. 3.449,00 €
101. TEMA: “DM TIP 2 – INDIVIDUALIZACIJA TERAPIJE U KLINIČKOJ PRAKSI”: novembar 2013. 11.188,00 €
102. TEMA: “U DVOJE JE LEPSE, LAKSE I...USPESNIJE” – ENALAPRIL HCT: novembar 2013. 7.522,00 €
103 ESCVS Rosengerg  25.146,00
104 JIM Rim 13-16.02.2014. 170.071,00
105 JIM Rim 13-16.02.2014. 91.159,53
106 JIM Rim 13-16.02.2014. 90.900,81
107 JIM Rim 13-16.02.2014. 259.025,91
108 Gastroenerologija Sarajevo Sarajevo 02-05.04.2014 1.283.881,27
109 Gastroenerologija Sarajevo Sarajevo 02-05.04.2014 548.951,00
110 Joint Meeting Milano Milano 06.09.03.2014 1.731.088,00
111 Europrevent Amsterdam 08-10.05.2014. 310.815,41
112 Edukativni vikend Istanbul 15-18.05.2014 575.624,00
113 Autoimunity Nica 26-30.03.2014. 49.338,00
114 Edukativni vikend Aranđelovac 14-16.03.2014 14.000,00
115 Edukativni vikend Aranđelovac 14-16.03.2014 37.500,00
116 Joint Meeting Milano Milano 06.09.03.2014 31.400,00
117 ORL Simpozijum Kopaonik 05-09.02. 87.206,80
118 ORL Simpozijum Kopaonik 05-09.02. 91.830,00
119 Heart & Brain Coference Paris 27.02-01.03.2014 96.226,85
120 Heart & Brain Coference Paris 27.02-01.03.2015 18.720,00
121 Heart & Brain Coference Paris 27.02-01.03.2016 54.747,00
122 Joint Meeting Milano Milano 06.09.03.2014 82.000,00
123 Gastroenerologija Sarajevo Sarajevo 02-05.04.2014 803.097,00
124 Joint Meeting Milano Milano 06.09.03.2014 2.033.043,80
125 Edukativni vikend Aranđelovac 21-23.03.2014 60.000,00
126 Edukativni vikend Aranđelovac 14-16.03.2014 55.000,00
127 Joint Meeting Milano Milano 06.09.03.2014 50.000,00
128 Edukativni vikend Aranđelovac 14-16.03.2014 322.810,00
129 Edukativni vikend Aranđelovac 21-23.03.2014 11.180,00
130 Edukativni vikend Aranđelovac 21-23.02.2014 775.140,00
131 FIT DPD Panama  11-18.03.2014 269.690,94
132 New Insights in Cardiac Mechanics Beograd 03-04.04.2014 26.536,00
133 Stručni sastanak Kragujevac Kragujevac 18-22.03.2014 159.876,56
134 Stručni sastanak Kragujevac Kragujevac 18-22.03.2015 301.388,91
135 Kongres udruženja za hipertenziju Srbije Beograd 20-23.03.2014 257.004,00
136 EASL London 09-13.04.2014 130.089,98
137 IAS Rim 24-26.03.2014 91.653,73
138 WONCA Lisabon 01-05.07.2014 1.987.556,82
139 WONCA Lisabon 01-05.07.2014 868.381,03
140 Interational Congress of clinical neuropsihology Berlin 20-23.03.2014 85.424,00
141 APA New York 02-08.05.2014 342.280,00
142 Edukativni vikend Aranđelovac 28-30.03.2014 72.500,00
143 Edukativni vikend Vrdnik 29-30.03.2014 13.000,00
144 Simpozijum Novi Sad 4.4.2014 9.259,26
145 APA New York 02-08.05.2014 76.825,00
146 Edukativni vikend Istanbul 15-18.05.2014 575.624,00
147 Gastroenerologija Sarajevo Sarajevo 02-05.04.2014 42.018,00
148 Gastroenerologija Sarajevo Sarajevo 02-05.04.2014 106.461,00
149 Simpozijum Bajina bašta 29-30.03.2014 9.259,26
150 Edukativni vikend Aranđelovac 28-30.03.2014 60.000,00
151 Edukativni vikend Aranđelovac 04-06.04.2014 60.000,00
152 Edukativni vikend Aranđelovac 21.-3.03.2014 956.486,00
153 Edukativni vikend Aranđelovac 04-06.04.2014 1.022.954,00
154 Edukativni vikend Vrdnik 28.02-02.03.2014. 60.500,00
155 Edukativni vikend Vrdnik 28.02-02.03.2014. 630.205,00
156 Edukativni vikend Vrdnik 28.02-02.03.2014. 15.000,00
157 Edukativni vikend Aranđelovac 28-30.03.2014 737.838,92
158 Edukativni vikend Aranđelovac 28-30.03.2014 858.147,00
159 Kurs Novi Sad 27-28.03.2014 11.111,00
160 Heart Failure Atina 16-20.05.2014 76.869,89
161 DDW Čikago 02-08.05.2014 61.257,72
162 Europrevent Amsterdam 08-10.05.2014. 310.815,37
163 Europrevent Amsterdam 08-10.05.2014. 1.059.770,92
164 HBP Osaka 11-13.06.2014 115.000,00
165 Gastroenerologija Sarajevo Sarajevo 02-05.04.2014 42.621,92
166 Edukativni vikend Aranđelovac 28-30.03.2014 60.000,00
167 APA New York 02-08.05.2014 165.860,00
168 APA New York 02-08.05.2014 141.043,22
169 Novi dijagnostički testovi Beograd 7.4.2014 375.000,03
170 Smederevski lekarski dani Smederevo 21-22.03.2014 3.086,42
171 ITS Berlin 20-24.05.2014. 1.979.282,56
172 ERC ALS Fruška Gora 28.02-02.03.2014 78.079,02
173 Edukativni vikend Aranđelovac 04-06.04.2014 93.840,00
174 Kurs Kovačica 11.4.2014 48.150,00
175 ITS Berlin 20-24.05.2014. 948.915,00
176 Treći srpski kongres o štitastoj žlezdi Zlatibor 29.05-01.06.2014. 30.864,20
177 EFNS Istanbul 31.05-03.06.2014. 121.386,86
178 CONY Berlin 08-12.05.2014. 61.673,56
179 Europrevent Amsterdam 08-10.05.2014. 543.130,65
180 Europrevent Amsterdam 08-10.05.2014. 542.287,20
181 Zdravstvena zaštita žena Kovačica 11-13.04.2014. 48.150,00
182 Kongres hipertenzije Atina 13-16.06.2014. 2.221.064,99
183 APA New York 02-08.05.2014 294.396,00
184 APA New York 02-08.05.2014 294.396,00
185 APA New York 02-08.05.2014 588.792,00
186 ECE Wroclaw 03-07.06.2014. 83.533,95
187 ECE Wroclaw 03-07.06.2014. 126.846,00
188 ECE Wroclaw 03-07.06.2014. 84.486,00
189 ECE Wroclaw 03-07.06.2014. 84.486,00
190 Timočki medicinski dani Zaječar 17-18.05.2014. 30.864,20
191 Timočki medicinski dani Zaječar 17-18.05.2014. 9.600,00
192 ESNCH Rim 09-13.05.2014. 184.304,00
193 Gastroenerologija Sarajevo Sarajevo 02-05.04.2014 327.857,00
194 ISCO Malaga 10-14.05.2014. 77.274,00
195 Adriatic Neurology Forum Bečići 23-27.04.2014. 27.547,00
196 X Kongres anesteziologa Vrnjačka Banja 24-27.04.2014. 19.440,00
197 ESPO Dablin 30.05-03.06.2014. 16.500,00
198 Adriatic Neurology Forum Bečići 23-27.04.2014. 73.967,35
199 Srpsko-fancuski kongres onkologa Novi Sad 21-22.03.2014. 4.629,63
200 Neurološki kogres Bečići  231.870,00
201     28.846,00
202 EFNS Istanbul 31.05-03.06.2014. 59.023,71
203 ITS Berlin 20-24.05.2014. 1.324.993,00
204 Kongres hipertenzije Atina 13-16.06.2014. 190 EUR
205 Eagen Study Days Beograd 25-27.04.2014. 17839,08
206 Treći srpski kongres o štitastoj žlezdi Zlatibor 29.05-01.06.2014. 30864,2
207 Seminar pedijatrijske škole Srbije Zlatibor 08-14.06.2014. 78578
208 Treći srpski kongres o štitastoj žlezdi Zlatibor 29.05-01.06.2014. 32581
209 Treći srpski kongres o štitastoj žlezdi Zlatibor 29.05-01.06.2014. 58298,52
210 CARDIOS 2014 Beograd 25-26.04.2014. 53467,35
211 Balkanski kongres ORL Budva 01-05.06.2014. 67175,97
212 ESA Milano 12-15.06.2014. 150.173,94
213 Simpozijum urgentne medicine Zlatibor 24-27.05.2014. 22620
214 Simpozijum urgentne medicine Zlatibor 24-27.05.2014. 10802,47
215 Dečija ORL Subotica 08-11.05.2014. 25925,93
216 Dečija ORL Subotica 08-11.05.2014. 21348
217 EULAR Paris 10-14.06.2014. 96170
218 Nacionalni gerontološki kongres Vrnjačka Banja 16-18.05.2014. 7716,05
219 Edukativni vikend Istanbul 15-18.05.2014 1.235.444,00
220 Edukativni vikend Istanbul 15-18.05.2014 127.540,00
221 ITS Berlin 20-24.05.2014. 801.128,00
222 Edukacija Kragujevac 11.5.2014 6.173,00
223 Simpozijum Vrnjačka Banja 14-18.05.2014. 16.666,67
224 Edukativni vikend Istanbul 15-18.05.2014 40.880,00
225 Edukativni vikend Istanbul 15-18.05.2014 1.375.439,00
226 UEGW Beč 18-22.10.2014. 1.287.226,95
227 UEGW Beč 18-22.10.2014. 85.609,57
228 UEGW Beč 18-22.10.2014. 55.475,00
229 Edukacija Kragujevac 18-22.05.2014. 17.438,27
230 Edukacija Kragujevac 18-22.05.2014. 54.783,95
231 ESC Barselona 30.08-03.09.2014. 74.840,00
232 Dani opšte medicine Beograd 29-30.03.2014. 254.103,77
233 Dani opšte medicine Beograd 29-30.03.2014. 59.259,26
234 Dani opšte medicine Beograd 29-30.03.2014. 222.222,24
235 Dani opšte medicine Beograd 29-30.03.2014. 274.074,10
236 Dani opšte medicine Beograd 29-30.03.2014. 365.214,89
237 Simpozijum ORL Aranđelovac 16-18.05.2014. 134.970,00
238 Treći srpski kongres o štitastoj žlezdi Zlatibor 29.05-01.06.2014. 74.074,08
239 Treći srpski kongres o štitastoj žlezdi Zlatibor 29.05-01.06.2014. 16.380,00
240 WIAMH Edinburg 11-18.06.2014. 65.005,00
241 Joint Congress of European Neurology Istanbul 31.05-03.06.2014. 15.380,95
242 Simpozijum kardiologa Srbije Kopaonik 29-31.05.2014. 29.592,75
243 APDW Bali 19-26.11.2014. 233.910,00
244 INPC Pula 18-21.06.2014 82.820,50
245 EHRA Nica 18-21.06.2014. 186.000,00
246 ESC Barselona 30.08-03.09.2014. 109.454,64
247 Edukativni vikend Aranđelovac 23-25.05.2014. 648.208,00
248 Edukativni vikend Aranđelovac 23-25.05.2014. 69.000,00
249 Kongres ORL Bečići 01-04.06.2014 40.240,00
250 Kongres Udruženja internista Srbije Zlatibor 05-08.06.2014. 474.544,00
251 Kongres Udruženja internista Srbije Zlatibor 05-08.06.2014. 118.640,00
252 Kongres Udruženja internista Srbije Zlatibor 05-08.06.2014. 94.912,00
253 Kongres Udruženja internista Srbije Zlatibor 05-08.06.2014. 166.096,00
254 Kongres Udruženja internista Srbije Zlatibor 05-08.06.2014. 71.184,00
255 Kongres Udruženja internista Srbije Zlatibor 05-08.06.2014. 425.925,96
256 Kongres Udruženja internista Srbije Zlatibor 05-08.06.2014. 92.592,60
257 Kongres Udruženja internista Srbije Zlatibor 05-08.06.2014. 55.555,56
258 Kongres Udruženja internista Srbije Zlatibor 05-08.06.2014. 111.111,12
259 Kongres Udruženja internista Srbije Zlatibor 05-08.06.2014. 55.555,56
260 ESC Barselona 30.08-03.09.2014. 73.401,24
261 ESC Barselona 30.08-03.09.2014. 3.949.722,54
262 ESC Barselona 30.08-03.09.2014. 294.147,00
263 ESC Barselona 30.08-03.09.2014. 1.133.055,00
264 Kongres hipertenzije Atina 13-16.06.2014. 716.420,00
265 Kongres hipertenzije Atina 13-16.06.2014. 639.740,00
266 Kongres Udruženja internista Srbije Zlatibor 05-08.06.2014. 30.600,00
267 WONCA Lisabon 01-05.07.2014 837.627,09
268 Kongres hipertenzije Atina 13-16.06.2014. 60.000,00
269 Kongres hipertenzije Atina 13-16.06.2014. EUR 4170
270 ITS Berlin 20-24.05.2014. 52.682,00
271 WONCA Lisabon 01-05.07.2014 37.556,00
272 WONCA Lisabon 01-05.07.2014 56.841,00
273 WONCA Lisabon 01-05.07.2014 109.646,61
274 AGP Sarajevo 18-21.09.2014 457.801,00
275 Kongres neurologa Pula 18-21.06.2014 110.907,60
276 Kongres neurologa Pula 18-21.06.2014 166.361,58
277 Kongres neurologa Pula 18-21.06.2014 61.080,31
278 ESC Barselona 30.08-03.09.2014. 122.108,00
279 Kongres toksikologa Sremski Karlovaci 24-26.06.2014. 34178,52
280 Europace Nica 17-21.06.2014. 99.820,00
281 Europace Nica 17-21.06.2014. 99.820,00
282 NMDPD Nica 04-07.12.2014. 73005
283 WONCA Lisabon 01-05.07.2014 50000
284      
285 EHMTIC Kopenhagen 18-21.09.2014. 123891,8
286 AGP Sarajevo 18-21.09.2014 19.663,00
287 UEGW Beč 18-22.10.2014. 443.834,00
288 WPA Madrid 14-19.09.2014. 1.937.754,00
289 ETA Santiago de Compostela 06-10.09.2014. 325675,52
290 UEGW Beč 18-22.10.2014. 594.322,00
291 WPA Madrid 14-19.09.2014. 1.850.333,48
292 Euroecho Beč 02-06.12.2014. 58.560,00
293 WPA Madrid 14-19.09.2014. 42.704,00
294 Eurothrombosis summit Paris 28-30.09.2014. 481.996,07
295 AGP Sarajevo 18-21.09.2014 63.439,00
296 WPA Madrid 14-19.09.2014. 656.254,50
297 WPA Madrid 14-19.09.2014. 228.853,84
298 ESC Barselona 30.08-03.09.2014. 1.825.125,00
299 ESC Barselona 30.08-03.09.2014. 1.296.204,00
300 ESC Barselona 30.08-03.09.2014. 1.048.393,00
301 ESC Barselona 30.08-03.09.2014. 183.548,00
302 ESC Barselona 30.08-03.09.2014. 368.408,00
303 UEGW Beč 18-22.10.2014. 444.563,92
304 WPA Madrid 14-19.09.2014. 42.704,00
305 WPA Madrid 14-19.09.2014. 1.006.063,60
306 ETA Santiago de Compostela 06-10.09.2014. 59425
307 Godišnji kongres reumatologa Aranđelovac 13-16.09.2014. 28.532,00
308 EASD Beč 15-19.09.2014. 98.114,56
309 WSC Istanbul 22-25.10.2014. 546.435,00
310 Stručni sastanak Kragujevac Kragujevac 01-06.09.2014. 40.894,80
311 ECNP Berlin 17-21.10.2014. 229.173,88
312 EHMTIC Kopenhagen 18-21.09.2014. 46034,45
313 Simpozijum urgentne medicine Zlatibor 07.10.09.2014. 76.706,00
314 Simpozijum urgentne medicine Zlatibor 07.10.09.2014. 44.225,00
315 AGP Sarajevo 18-21.09.2014 69.653,00
316 UEGW Beč 18-22.10.2014. 383.946,00
317 UEGW Beč 18-22.10.2014. 131.139,00
318 EASD Beč 15-19.09.2014. 107.774,00
319 EASD Beč 15-19.09.2014. 101.177,83
320 Early Brain Demage Bled 24-27.09.2014. 39.056,00
321 ESC Barselona 30.08-03.09.2014. 20.000,00
322 NMDPD Nica 04-07.12.2014. 79996
323 NMDPD Nica 04-07.12.2014. 126537
324 ECNP Berlin 17-21.10.2014. 91303,84
325 ECNP Berlin 17-21.10.2014. 91165,78
326 UEGW Beč 18-22.10.2014. 112.430,56
327 WSC Istanbul 22-25.10.2014. 23125
328 Neurocard Beograd 16-17.10.2014. 53171
329 Neurocard Beograd 16-17.10.2014. 35916
330 AGP Sarajevo 18-21.09.2014 165.336,00
331 AGP Sarajevo 18-21.09.2014 135.345,69
332 IV Sokobanjski medicinski dani Soko Banja 10-12.10.2014. 6.944,44
333 IV Sokobanjski medicinski dani Soko Banja 10-12.10.2014. 6.825,00
334 Acute Cardiac Care Ženeva 17-21.10.2014. 543514
335 Kongres o gojaznosti Zlatibor 09-12.10.2014. 203.703,72
336 Kongres o gojaznosti Zlatibor 09-12.10.2014. 475.516,00
337 KME Zlatibor 25-27.09.2014. 7.468,00
338 AGP Sarajevo 18-21.09.2014 25.000,00
339 Euroecho Beč 02-06.12.2014. 54.000,00
340 Acute Cardiac Care Ženeva 17-21.10.2014. 138888
341 Goss Anual Meeting  Dubai 10-14.12.2014. 66.465,27
342 Kongres opšte medicine Beograd 02-05.10.2014. 440.238,00
343 Euroecho Beč 02-06.12.2014. 3.512.731,82
344 Euroecho Beč 02-06.12.2014. 999.365,40
345 ECNP Berlin 17-21.10.2014. 362.072,07
346 ECNP Berlin 17-21.10.2014. 322.312,20
347 Euroecho Beč 02-06.12.2014. 117.432,49
348 UEGW Beč 18-22.10.2014. 24.066,00
349 ECNP Berlin 17-21.10.2014. 1.046.019,00
350 ECNP Berlin 17-21.10.2014. 91.049,39
351 Kongres transfuziologa Makedonije Skoplje 08-12.10.2014. 35.673,92
352 TTST Manhajm 18-21.10.2014. 115.243,00
353 ORL Nedelja Aranđelovac 18-20.09.2014. 624.349,81
354 Sokobanjski dani Soko Banja 10-12.10.2014 50.766,67
355 Ehokardiografska edukacija Beograd  55.555,56
356 Kongres transfuziologa Makedonije Bled 08-12.10.2014. 35.673,92
357 Edukativni simpozijum Beograd 09-10.10.2014. 18.518,00
358 Terapija akutnog koronarnog sindroma Kopaonik 09-10.11.2014. 188.527,00
359 Neurocard Beograd 16-17.10.2014. 17.838,38
360 ECNP Berlin 17-21.10.2014. 51.366,00
361 Simpozijum klinike za psihijatriju Beograd 09-10.10.2014. 9.259,26
362 Kongres nefrologa Srbije Beograd 23-26.10.2014. 37.462,97
363 Kongres nefrologa Srbije Beograd 23-26.10.2014. 37.462,97
364 Kongres nefrologa Srbije Beograd 23-26.10.2014. 29.112,00
365 TTST Manhajm 18-20.10.2014. 118.410,00
366 PEPS Beograd 29-30.10.2014. 110.601,86
367 Simpozijum izazovi našeg doba Beograd 29.10.2014. 46.296,30
368 Stručni sastanak Kragujevac Kragujevac 30.10-01.11.2014. 169.134,72
369 ESC  Barselona 30.08-03.09.2014. 836.274,00
370 Kongres saveza društva psihoterapeuta Srbije Beograd 30.10-02.11.2014. 40.740,48
371 Edukacija moždani udar Beograd 13.11.2014 15.432,10
372 Kongres kliničke neurofiziologije Beograd 31.10.-01.11.2014. 15.123,36
373 II Kurs iz test testiranja Beograd 01-02.11.2014. 55.347,69
374 KIS 2015 01-03.03.2015. Beograd 84.873,12
375 Edukativni vikend 06-08.03.2015. Aranđelovac 60.000,00
376 Sastanak Udruženja medicinskih sestara 17-19.04.2015. Kopaonik 11.540,00
377 Klinički aspekt neuropatskog bola 42112 Novi Sad 6.600,00
378 KME Svilajnac 11-18.04.2015. Svilajnac 72.785,80
379 EDTA 28-31.05.2015. London 95.631,76
380 AGP/FM SEE 04-07.06.2015. Ljubljana 1424,25 EUR
381 Kongres urgentne medicine 25-28.05.2015. Subotica 11.580,00
382 CVS Postgraduate School 06-07.06.2015. Atina EUR 1730
383 CME CNS Atina 21.24.05.2015. Atina 179.167,72
384 Kongres zdravstvenih radnika Srbije 13-17.05.15. Zlatibor 11.250,00
385 JIM 12-15.02.2015. Rim 131.913,66
386 Simpozijum ORL 04-08.02.2015. Kopaonik 283.054,00
387 Simpozijum ORL 04-08.02.2015. Kopaonik 59.756,00
388 Kongres ORL-NHS 07-11.06.2015. Prag 117.143,53
389 EFAS 27-30.05.2015. Istanbul 995.720,00
390 EFAS 27-30.05.2015. Istanbul 1.012.297,64
391 EFAS 27-30.05.2015. Istanbul 26.483,78
392 EFAS 27-30.05.2015. Istanbul 76.604,00
393 EFAS 27-30.05.2015. Istanbul 53.768,87
394 EFAS 27-30.05.2015. Istanbul 78.309,69
395 KME Kragujevac 42041 Kragujevac 104.938,28
396 ACC 14-16.03.2015. San Diego 103.650,00
397 Kurs terapije bola 07-08.02.2015 Niš 30.864,20
398 KIS 2015 01-03.03.2015. Beograd 270.107,58
399 ESR 04-08.03.2015. Beč 19.300,00
400 KME Kragujevac 42077 Kragujevac 24.691,20
401 APA 16-20.05.2015. Toronto 75.400,00
402 EPA 28-31.03.2015. Beč 106.362,00
403 Edukativni vikend 06-08.03.2015. Aranđelovac 147.000,00
404 Edukativni vikend 06-08.03.2015. Aranđelovac 871.430,00
405 Edukativni vikend 06-08.03.2015. Aranđelovac 125.220,00
406 Edukativni vikend 06-08.03.2015. Aranđelovac 60.500,00
407 EuroPrevent 13-17.05.2015. Lisabon 44.510,81
408 KME Kragujevac 42077 Kragujevac 37.037,04
409 Kongres srpsko-francuskog onkološkog drustva 12-14.03.2015. Novi Sad 82.000,00
410 GEH Konferencija Sarajevo 18-20.03.2015. Sarajevo 281.598,00
411 GEH Konferencija Sarajevo 18-20.03.2015. Sarajevo 142.017,00
412 GEH Konferencija Sarajevo 18-20.03.2015. Sarajevo 314.709,90
413 Simpozijum psiho-onkologija 25-26.03.2015. Beograd 14.660,50
414 Simpozijum psiho-onkologija 25-26.03.2015. Beograd 16.587,00
415 DDW 17-19.05.2015. Vašington 341.840,00
416 Simpozijum Novine u dijagnostici lečenja raka dojke 42077 Beograd 15.432,10
417 Alzheimer Association International Conference 17-23.07.2015. Vašington 181.000,00
418 Aroma 27-29.03.2015. Skoplje 274.877,00
419 Aroma 27-29.03.2015. Skoplje 39.522,00
420 Joint Meeting-Stand alone 28-31.03.2015. Rim 1.218.739,19
421 Joint Meeting-Stand alone 28-31.03.2015. Rim 373.145,44
422 Joint Meeting-Stand alone 28-31.03.2015. Rim 204.907,98
423 Joint Meeting-Stand alone 28-31.03.2015. Rim 22.276,26
424 Joint Meeting-Stand alone 28-31.03.2015. Rim 160.142,68
425 Prolećna kardiološka radionica 02.-05.04.2015. Stara planina 814.838,70
426 Prolećna kardiološka radionica 02.-05.04.2015. Stara planina 73.586,00
427 Prolećna kardiološka radionica 02.-05.04.2015. Stara planina 147.171,00
428 KME Kragujevac 17-21.03.2015 Kragujevac 68.827,00
429 Simpozijum KCS 10-11.10.2014. Beograd 23.680,00
430 Neuropatic Pain 14-17.05.2015. Nica 469.680,00
431 Neuropatic Pain 14-17.05.2015. Nica 962.926,50
432 Neuropatic Pain 14-17.05.2015. Nica 93.936,00
433 Prolećna kardiološka radionica 02.-05.04.2015. Stara planina 189.000,00
434 ECE 16-20.05.2015. Dablin 139.930,00
435 Kongres Opšte Porodične medicine 27-30.05.2015. Budva 40.049,26
436 Heart Failure 23-26.05.2015. Sevilja 375.002,68
437 Heart Failure 23-26.05.2015. Sevilja 381.445,03
438 Joint Meeting-Stand alone 28-31.03.2015. Rim 30.000,00
439 Joint Meeting-Stand alone 28-31.03.2015. Rim 30.000,00
440 Kongres Urologa Srbije 17-18.04.2015. Beograd 15.431,10
441 Prolećni simpozijum iz anestezije i intenzivne terapije 17-19.04.2015. Niš 13.538,00
442 Prolećni simpozijum iz anestezije i intenzivne terapije 17-19.04.2015. Niš 23.734,50
443 Joint Meeting-Stand alone 28-31.03.2015. Rim 20.999,76
444 Neuropatic Pain 14-17.05.2015. Nica 467.335,40
445 ECNP 29.08.-01.09.2015. Amsterdam 853.141,35
446 ECNP 29.08.-01.09.2015. Amsterdam 350.096,40
447 ECNP 29.08.-01.09.2015. Amsterdam 134.794,50
448 ECNP 29.08.-01.09.2015. Amsterdam 145.873,50
449 Kongres urgentne medicine 25-28.05.2015. Subotica 15.834,78
450 Kongres urgentne medicine 25-28.05.2015. Subotica 11.076,10
451 Kongres urgentne medicine 25-28.05.2015. Subotica 11.076,10
452 EULAR 10-14.06.2015. Rim 111.000,00
453 ORL Simpozijum 17-18.04.2015. Srebrno jezero 9.493,80
454 Sastanak Udruženja medicinskih sestara 17-19.04.2015. Kopaonik 6.329,20
455 Timočki medicinski dani 16-17.05.2015. Zaječar 31.646,00
456 CME CNS Atina 21.24.05.2015. Atina 957.610,00
457 Heart Failure 23-26.05.2015. Sevilja 52.892,53
458 Heart Failure 23-26.05.2015. Sevilja 42.960,00
459 INCP 26-30.05.2015. Pula 75.386,06
460 Neuropatic Pain 14-17.05.2015. Nica 93.418,44
461 Neuropatic Pain 14-17.05.2015. Nica 79.918,15
462 Neuropatic Pain 14-17.05.2015. Nica 196.644,80
463 Neuropatic Pain 14-17.05.2015. Nica 39.328,96
464 CARDIOS 24-25.05.2015. Beograd 241.720,00
465 CARDIOS 24-25.05.2015. Beograd 16.504,00
466 International Headache Congress 14-07.05.2015. Valensija 60.744,50
467 Kongres opšte medicine 28-29.03.2015. Beograd 281.016,48
468 BBF 42093 Beograd 425.926,00
469 KARNEF 07-09.05.2015. Niš 11.076,10
470 Kongres zdravstvenih radnika Srbije 13-17.05.15. Zlatibor 18.987,60
471 ORL HNS 07-11.06.2015. Prag 114.400,29
472 WFSBP 14-18.06.2015. Atina 105.851,00
473 IX Kongres Urologa Srbije 25-27.05.2015. Subotica 17.180,00
474 CVS Postgraduate School 06-07.06.2015. Atina 451.282,00
475 Neuropatic Pain 14-17.05.2015. Nica 96.530,46
476 KME 20-23.05.2015. Kragujevac 37.658,74
477 Neuropatic Pain 14-17.05.2015. Nica 25.000,00
478 KME 42152 Beograd 61.709,70
479 CVS Postgraduate School 06-07.06.2015. Atina 50.000,00
480 CVS Postgraduate School 06-07.06.2015. Atina 106.184,00
481 ESC 29.08-02.09.2015. London 116.607,00
482 AGP/FM SEE 04-07.06.2015. Ljubljana 41.608,00
483 Sudskomedicinsko veštačenje 13-16.05.2015. Vrnjačka Banja 18.038,22
484 BASIC 22-25.04.2015. Beograd 91.152,71
485 PEPS 29-30.10.2014. Beograd 20.199,26
486 ESC  20.08-02.09.2015. London 587.256,40
487 EHA 11-14.06.2015. Beč 39.596,00
488 KME Atina 21.24.05.2015. Atina 179.167,72
489 Bolesti hipofize i hipotalamusa 29-31.05.15. Stara planina 24.411,50
490 Bolesti hipofize i hipotalamusa 29-31.05.15. Stara planina 24.411,50
491 Bipolarni poremećaj 42166 Beograd 66.456,60
492 Kongres udruženja internista Srbije 04-07.06.15. Zlatibor 553.964,00
493 UEGW 25-29.10.2015. Barselona 461.544,25
494 Heart Failure 23-26.05.2015. Sevilja 16.547,84
495 EUNOS 21-27.06.2015. Ljubljana 206.594,21
496 European Conference on Schizophrenia Research 23-27.09.2015. Berlin 216.538,46
497 Edukativni vikend 29-31.05.2015. Aranđelovac 138.879,00
498 Edukativni vikend 29-31.05.2015. Aranđelovac 778.000,00
499 Kongres respiratorne medicine 15-18.10.2015. Novi Sad 31.247,26
500 ESC  20.08-02.09.2015. London 49.295,00
501 Kongres urgentne medicine 25-28.05.2015. Subotica 10.612,76
502 EFIC 01-08.09.2015. Beč 184.080,05
503 EMSOS 29.04-02.05. Atina 26.327,74
504 Poseta fabrici 14-15.05.2015. Leskovac 78.000,00
505 Poseta fabrici 14-15.05.2015. Leskovac 199.164,00
506 Edukativni vikend 13-15.03.2015. Aranđelovac 166.700,00
507 Edukativni vikend 13-15.03.2015. Aranđelovac 754.133,00
508 Edukativni vikend 13-15.03.2015. Aranđelovac 157.800,00
509 Edukativni vikend 13-15.03.2015. Aranđelovac 60.000,00
510 Edukativni vikend 13-15.03.2015. Aranđelovac 70.500,00
511 Edukativni vikend 27-29.03.2015. Aranđelovac 142.900,00
512 Edukativni vikend 27-29.03.2015. Aranđelovac 609.245,00
513 Suicid 42112 Novi Sad 14.240,70
514 Poseta fabrici 18-19.06.2015. Leskovac 108.889,00
515 Poseta fabrici 18-19.06.2015. Leskovac 52.845,00
516 INFARMA 2015 23-26.03.2015. Barselona 407.698,00
517 INFARMA 2015 23-26.03.2015. Barselona 637.486,00
518 INFARMA 2015 23-26.03.2015. Barselona 67.263,00
519 INFARMA 2015 23-26.03.2015. Barselona 237.927,00
520 INFARMA 2015 23-26.03.2015. Barselona 421.359,60
521 INFARMA 2015 23-26.03.2015. Barselona 634.064,00
522 INFARMA 2015 23-26.03.2015. Barselona 47.830,00
523 KME Kragujevac 17-21.03.2015 Kragujevac 16.912,00
524 KME Kragujevac 17-21.03.2015 Kragujevac 126.840,00
525 Kongres farmaceuta 21-24.05.2015. Rovinj 138.404,00
526 Edukativni vikend 29-31.05.2015. Aranđelovac 60.000,00
527 Edukativni vikend 29-31.05.2015. Aranđelovac 129.000,00
528 Kongres udruženja internista Srbije 04-07.06.15. Zlatibor 50.873,40
529 EAN 20-23.06.2015. Berlin 307.017,06
530 EFAS 27-30.05.2015. Istanbul 55.240,19
531 Kongres farmaceuta 11-14.06.2015. Kopaonik 1.057.625,00
532 Kongres udruženja internista Srbije 04-07.06.15. Zlatibor 12.300,00
533 ESC  20.08-02.09.2015. London 578.052,00
534 ESC  20.08-02.09.2015. London 123.504,00
535 ESCRS 05-09.09.2015. Barselona 122.439,00
536 Edukativni vikend 03-05.07.2015. Aranđelovac 52.500,00
537 ESC 29.08-02.09.2015. London 179.342,00
538 ESC 29.08-02.09.2015. London 116.386,00
539 ESC 29.08-02.09.2015. London 116.386,00
540 Stručni sastanak 42182 Beograd 53.798,20
541 ESCRS 05-09.09.2015. Barselona 142.028,00
542 ESVS 22-26.09.15. Porto 243.521,00
543 AAO 14-19.11.2015. Las Vegas 158.541,66
544 ECNP 29.08.-01.09.2015. Amsterdam 931.464,47
545 ECNP 29.08.-01.09.2015. Amsterdam 239.332,91
546 SEEC  13-15.11.2015. Solun 67.268,48
547 ESCP 27-31.10.2015. Lisabon 248.253,38
548 ECCO 25-29.09.2015. Beč 427.825,12
549 ESC  20.08-02.09.2015. London 49.295,00
550 ESC  20.08-02.09.2015. London 311.762,00
551 International Epilepsy Congree 04-09.09.2015. Istanbul 80.860,00
552 World Congress on Parkinson Diseases 06-09.12.2015. Milano 111.723,04
553 ECCO 25-29.09.2015. Beč 136.058,00
554 ECCO 25-29.09.2015. Beč 232.465,19
555 ABC 05-07.11.2015. Lisabon 67.144,90
556 European Conference on Schizophrenia Research 23-27.09.2015. Berlin 256.883,98
557 Kongres neurologa Srbije 21-24.10.2015. Novi Sad 514.483,26
558 ESC 20.08-02.09.2015. London 99.500,00
559 ESC 20.08-02.09.2015. London 150.810,00
560 AAO 13-18.11.2015. Las Vegas 92.337,00
561 BANTAO 15-18.10.2015. Opatija 47.970,00
562 ECTRIMS 07-10.10.2015. Barselona 120.626,96
563 Kongres grupne psihoterapije I grupnih procesa 02-05.2015. Rovinj 124.710,87
564 Menieres Deaseases 17-21.09.2015. Rim 106.767,00
565 ESBRA 2015 11-15.09.2015. Valensija 353.278,00
566 ECNP 29.08.-01.09.2015. Amsterdam 115.255,29
567 DOG 30.09-04.10.2015. Berlin 187176
568 ECLSCO 16-17.10.2015. Izmir 72896
569 CME CNS Atina 21-24.05.2015. Atina 23616,63 EUR
570 CME CNS Atina 21-24.05.2015. Atina 2100 EUR
571 ESCRS 05-09.09.2015. Barselona 206.141,00
572 CF 19-20.09.2015. Bukurešt 950 EUR
573 CF 19-20.09.2015. Bukurešt 355 EUR
574 CF 19-20.09.2015. Bukurešt 442.688,00
575 CF 19-20.09.2015. Bukurešt 116.522,00
576 Psihijatrijska sekcija 42265 Novi Sad 5.696,28
577 Simpozijum Bolesti zavisnosti 17-19.09.2015. Banja Luka 30.686,98
578 AAO 13-18.11.2015. Las Vegas 104592,5
579      
580 Kongres neurologa Srbije 21-24.10.2015. Novi Sad 43.800,00
581 ANF 16-20.09.2015. Opatija 112.641,29
582 COPD 42259 Beograd 9.493,80
583 CITH 05.08.2015. Barselona 72.376,00
584 Kongres respiratorne medicine 15-18.10.2015. Novi Sad 29.690,47
585 UEGW 25-29.10.2015. Barselona 119.800,68
586 EuroECHO 02-05.12.2015. Sevilja 1.219.834,63
587 EuroECHO 02-05.12.2015. Sevilja 1.425.532,82
588 EuroECHO 02-05.12.2015. Sevilja 216.849,30
589 V Sokobanjski medicinski dani 02.-04.10.2015. Sokobanja 23336,7
590 V Kongres nacionalne asocijacije 30.09-04.10.2015. Vrnjačka Banja 11360
591 UREX 23.-28.09.2015. Ljubljana 35629
592 Kongres oftalmologa Srbije 24-27.09.2015. Subotica 417.535,74
593 Kongres oftalmologa Srbije 24-27.09.2015. Subotica 226.395,00
594 Kongres oftalmologa Srbije 24-27.09.2015. Subotica 58.080,00
595 EV Dijagnoza i terapija demencije 02.-04.10.2015. Zlatibor 72.000,00
596 EV Dijagnoza i terapija demencije 02.-04.10.2015. Zlatibor 107.250,00
597 EV Dijagnoza i terapija demencije 02.-04.10.2015. Zlatibor 729.000,00
598 Palijativno zbrinjavanje 22-23.09.2015. Beograd 41139,8
599 ACC 17-20.10.2015. Beč 359326,04
600 ACC 17-20.10.2015. Beč 271845,63
601 ACC 17-20.10.2015. Beč 42308
602 Kongres oftalmologa Srbije 24-27.09.2015. Subotica 23370,57
603 Kongres kardiologa 29.10-01.11.2015. Zlatibor 805.067,00
604 Kongres kardiologa 29.10-01.11.2015. Zlatibor 735.276,00
605 Kongres lekara opšte medicine 24-27.09.2015. Beograd 81000
606 ESCP 27-31.10.2015. Lisabon 147.278,90
607 ESCP 27-31.10.2015. Lisabon 139.617,00
608 ESCP 27-31.10.2015. Lisabon 134.607,00
609 ESCP 27-31.10.2015. Lisabon 184.487,00
610 European Congress on Clinical Neuropsyhology 30.09-03.10.2015. Brno 52.890,00
611 European Congress on Clinical Neuropsyhology 30.09-03.10.2015. Brno 111.988,86
612 Dani medicine rada 2015. 30.09-02.10.2015. Zlatibor 37.975,20
613 UEGW 25-29.10.2015. Barselona 81.759,37
614 UEGW 25-29.10.2015. Barselona 572.315,63
615 UEGW 25-29.10.2015. Barselona 329.418,25
616 UEGW 25-29.10.2015. Barselona 47.059,75
617 UEGW 25-29.10.2015. Barselona 60.998,00
618 DOG 30.09-04.10.2015. Berlin 24607
619 Kongres oftalmologa Crne Gore 15-18.10.2015. Budva 178.209,00
620 Kongres oftalmologa Crne Gore 15-18.10.2015. Budva 116.773,74
621 Kongres oftalmologa Crne Gore 15-18.10.2015. Budva 144.648,00
622 Edukativni vikend 02-04.10.2015. Vrnjačka Banja 472.400,00
623 Edukativni vikend 02-04.10.2015. Vrnjačka Banja 35.000,00
624 ABC3 04-07.11.2015. Lisabon 31.221,00
625 ECLSCO 16-17.10.2015. Izmir 138231,38
626 Kongres kardiologa 29.10-01.11.2015. Zlatibor 17.280,00
627 Kongres kardiologa 29.10-01.11.2015. Zlatibor 22.762,18
628 Edukativni vikend 02-04.10.2015. Vrnjačka Banja 60.000,00
629 Kongres gastroenterologa Srbije 08-10.10.2015. Beograd 74.141,65
630 Kongres gastroenterologa Srbije 08-10.10.2015. Beograd 45.462,47
631 Simpozijum farmaceuta Srbije 08-11.10.2015. Zlatibor 816.986,36
632 Simpozijum farmaceuta Srbije 08-11.10.2015. Zlatibor 290.250,00
633 Kongres o menopauzi 16-17.10.2015. Beograd 37.815,20
634 Kongres DLUMS 05-07.11.2015. Niš 27.215,56
635 Kongres oftalmologa Crne Gore 15-18.10.2015. Budva 34.587,00
636 ESA Course 01-06.11.2015. Riga 47687,12
637 NEUROCARD 2015. 16-17.10.2015. Beograd 28841,4
638 Glaukoma 28-31.10.2015. Milano 128457
639 Kongres kardiologa 29.10-01.11.2015. Zlatibor 45548,18
640 EV epica 16-18.10.2015. Aranđelovac 32000
641 Poseta fabrici 15.-16.10.2015. Leskovac 65300
642 EV epica 16-18.10.2015. Aranđelovac 63000
643 Kongres zdravstvenih radnika Srbije 24-28.10.205. Zlatibor 9019,11
644 Kongres kardiologa 29.10-01.11.2015. Zlatibor 9.000,00
645 Poseta fabrici 22-23.10.2015. Leskovac 87000
646 Poseta fabrici 22-23.10.2015. Leskovac 6600
647 Poseta fabrici 22-23.10.2015. Leskovac 69451
648 EV epica 16-18.10.2015. Aranđelovac 117000
649 ESC  20.08-02.09.2015. London 123.504,00
650 Kongres kardiologa 29.10-01.11.2015. Zlatibor 38.400,00
651 Kongres kardiologa 29.10-01.11.2015. Zlatibor 45.886,70
652 EV epica 16-18.10.2015. Aranđelovac 627287
653 Simpozijum Klinike za psihijatriju 12-13.11.2015. Beograd 11076
654 EV epica 16-18.10.2015. Aranđelovac 92250
655 Kongres kardiologa 29.10-01.11.2015. Zlatibor 267.715,00
656 6th Allergan Ophtalmology Forum 06-08.11.2015. Split 1334,15 EUR
657 6th Allergan Ophtalmology Forum 06-08.11.2015. Split 1451,17 EUR
658 Simpozijum Klinike za psihijatriju 12-13.11.2015. Beograd 22152
659 6.Srpski kongres o šećernoj bolesti 15-18.11.2015. Beograd 145646,4
660 Infekcije u oftalmologiji Kragujevac -30.1.2016. 123.584,00
661 SERBIS Beograd -28-29.01.16. 6.302,00
662 EPA Madrid -12-15.03.16. 36.928,00
663 EPA Madrid -12-15.03.16. 313.915,54
664 EPA Madrid -12-15.03.16. 194.852,95
665 ESCRS Atina -25-28.02.16. 15.048,00
666 ESCRS Atina -25-28.02.16. 34.032,00
667 BBF Beograd -42471 417.727,20
668 EAHP Beč -15-18.03.16. 1.116.745,14
669 EAHP Beč -15-18.03.16. 430.000,00
670 EAHP Beč -15-18.03.16. 88.221,67
671 EAHP Beč -15-18.03.16. 59.375,00
672 MSOA Kapadokija -27-30.04.16. 32.573,00
673 ESCEO Malaga -13-17.04.16. 31.380,00
674 CONy Lisabon -15-20.03.16. 25.684,62
675 CONy Lisabon -15-20.03.16. 25.684,62
676 CONy Lisabon -15-20.03.16. 62.652,00
677 CONy Lisabon -15-20.03.16. 21.878,50
678 EAHP Beč -15-18.03.16. 59.375,00
679 Poseta fabrici Leskovac -25-26.02.16. 55.000,00
680 Kongres hipertenzije Aranđelovac -28.02-01.03.16. 481.990,00
681 Kongres hipertenzije Aranđelovac -28.02-01.03.16. 105.600,00
682 ESPO  Lisabon -17-21.06.16. 40.000,00
683 ESPO  Lisabon -17-21.06.16. 38.052,00
684 ESPO  Lisabon -17-21.06.16. 38.052,00
685 EBCC Amsterdam -09-11.03.16. 52.234,00
686 ORL Kopaonik -02-06.03.16. 55.823,54
687 ORL Kopaonik -02-06.03.16. 295.470,00
688 ORL Kopaonik -02-06.03.16. 54.810,00
689 UMSTPZZS Kopaonik -04-06.03.16. 5.790,00
690 ECCO Amsterdam -16-19.03.16. 56.625,00
691 ESPRM Lisabon -23-28.04.16. 73.691,62
692 Edukativni vikend Aranđelovac -04-06.03.16. 68.000,00
693 Edukativni vikend Aranđelovac -04-06.03.16. 73.000,00
694 KME Kragujevac -42441 6329,2
695 Edukativni vikend Aranđelovac -04-06.03.16. 60.000,00
696 Edukativni vikend Aranđelovac -04-06.03.16. 60.000,00
697 Poseta fabrici Leskovac -25-26.02.16. 73.690,00
698 Poseta fabrici Leskovac -25-26.02.16. 11.634,00
699 EAHP Beč -15-18.03.16. 100.616,00
700 EAHP Beč -15-18.03.16. 25.154,00
701 Edukativni vikend Aranđelovac -04-06.03.16. 1.685.458,00
702 Edukativni vikend Aranđelovac -04-06.03.16. 181.232,00
703 Edukativni vikend Aranđelovac -04-06.03.16. 336.430,00
704 Edukativni vikend Aranđelovac -04-06.03.16. 36.170,00
705 Edukativni vikend Aranđelovac -04-06.03.16. 73.200,00
706 Prolećna kardiološka radionica Subotica -17-20.03.16. 73.983,00
707 Heart Faliure Firenca -21-25.05.16. 1.568.563,97
708 Heart Faliure Firenca -21-25.05.16. 82.609,91
709 Heart Faliure Firenca -21-25.05.16. 1.723.331,00
710 Heart Faliure Firenca -21-25.05.16. 211.380,46
711 EAHP Beč -15-18.03.16. 7.533,00
712 EAHP Beč -15-18.03.16. 16.345,00
713 Edukativni vikend Aranđelovac -18-20.03.16. 24.552,00
714 Edukativni vikend Aranđelovac -18-20.03.16. 24.552,00
715 Edukativni vikend Aranđelovac -18-20.03.16. 24.552,00
716 Edukativni vikend Aranđelovac -11-13.03.16. 60.000,00
717 Srpsko-francuski opnkoloski skup Novi Sad -18-19.03.2016. 16.000,00
718 Srpsko-francuski opnkoloski skup Novi Sad -18-19.03.2016. 13.200,00
719 Stand alone Lisabon -31.03-03.04.16. 3.378.709,31
720 Stand alone Lisabon -31.03-03.04.16. 461.091,06
721 Stand alone Lisabon -31.03-03.04.16. 251.991,05
722 Edukativni vikend Aranđelovac -11-13.03.16. 825.074,00
723 Edukativni vikend Aranđelovac -11-13.03.16. 68.756,00
724 Edukativni vikend Aranđelovac -11-13.03.16. 86.000,00
725 Edukativni vikend Aranđelovac -11-13.03.16. 44.400,00
726 Edukativni vikend Aranđelovac -11-13.03.16. 179.400,00
727 Edukativni vikend Aranđelovac -18-20.03.16. 25.278,00
728 Edukativni vikend Aranđelovac -18-20.03.16. 25.278,00
729 Edukativni vikend Aranđelovac -18-20.03.16. 26.042,00
730 Kongres porodicne medicine Kopenhagen -15-18.06.16. 351.520,87
731 Edukativni vikend Aranđelovac -25-27.03.16. 31.917,60
732 Edukativni vikend Aranđelovac -25-27.03.16. 31.917,60
733 Edukativni vikend Aranđelovac -25-27.03.16. 32.884,80
734 Edukativni vikend Aranđelovac -18-20.03.16. 25.278,00
735 Edukativni vikend Aranđelovac -18-20.03.16. 25.278,00
736 Edukativni vikend Aranđelovac -18-20.03.16. 26.042,00
737 Stand alone Lisabon -31.03-03.04.16. 69.115,23
738 Stand alone Lisabon -31.03-03.04.16. 76.481,26
739 Stand alone Lisabon -31.03-03.04.16. 30.000,00
740 Stand alone Lisabon -31.03-03.04.16. 30.000,00
741 ACC Lisabon -14-17.10.16. 235478,55
742 ACC Lisabon -14-17.10.16. 151342,8
743 Alzheimer Disease London -06-10.06.16. 139970,26
744 Alzheimer Disease London -06-10.06.16. 116722,76
745 DEAPS Beograd -12-15.05.16. 10284,95
746 Poseta fabrici Leskovac -24-25.03.16. 113.000,00
747 Poseta fabrici Leskovac -24-25.03.16. 42.366,00
748 Edukativni vikend Vrdnik -11-13.03.16. 25.000,00
749 Edukativni vikend Vrdnik -11-13.03.16. 618.280,00
750 Edukativni vikend Vrdnik -11-13.03.16. 22.300,00
751 DDW San Diego -20-26.05.16. 126.092,00
752 Heart Faliure Firenca -21-25.05.16. 304.939,45
753 Heart Faliure Firenca -21-25.05.16. 71.750,46
754 Heart Faliure Firenca -21-25.05.16. 267.208,70
755 Heart Faliure Firenca -21-25.05.16. 159.972,35
756 Heart Faliure Firenca -21-25.05.16. 43.266,00
757 Heart Faliure Firenca -21-25.05.16. 130.713,66
758 EAN Kopenhagen -28-31.05.16. 742.091,00
759 EAN Kopenhagen -28-31.05.16. 83.706,68
760 EAN Kopenhagen -28-31.05.16. 841.058,00
761 EAN Kopenhagen -28-31.05.16. 221.332,00
762 Edukativni vikend Aranđelovac -25-27.03.16. 889.903,04
763 Edukativni vikend Aranđelovac -25-27.03.16. 105.908,06
764 Edukativni vikend Aranđelovac -25-27.03.16. 1.077.043,44
765 Edukativni vikend Aranđelovac -25-27.03.16. 81.069,42
766 Dani opšte medicine Beograd -02-03.04.16. 24449,07
767 CARDIOS Beograd -08-09.04.16. 14950
768 CARDIOS Beograd -08-09.04.16. 60024,72
769 Edukativni vikend Aranđelovac -25-27.03.16. 1.067.773,86
770 Edukativni vikend Aranđelovac -25-27.03.16. 152.428,98
771 Dani opšte medicine Beograd -02-03.04.16. 212028,2
772 Stand alone Lisabon -31.03-03.04.16. 49.300,00
773 GUE Prag -29-30.04.16. 102.371,33
774 GUE Prag -29-30.04.16. 47.148,75
775 Edukativni vikend Aranđelovac -02-04.04.16. 60000
776 Edukativni vikend Aranđelovac -02-04.04.16. 60000
777 Simpozijum Bolesti jednjaka Novi Sad -42469 10284,95
778 Edukativni vikend Aranđelovac -18-20.03.16. 885.322,10
779 Edukativni vikend Aranđelovac -18-20.03.16. 29.385,00
780 Edukativni vikend Aranđelovac -18-20.03.16. 1.277.810,23
781 Edukativni vikend Aranđelovac -18-20.03.16. 111.630,00
782 Edukativni vikend Aranđelovac -18-20.03.16. 1.015.759,94
783 Edukativni vikend Aranđelovac -18-20.03.16. 111.630,00
784 ESH Pariz -10-13.06.16. 127.159,20
785 ESH Pariz -10-13.06.16. 80.363,52
786 ESH Pariz -10-13.06.16. 436.348,80
787 ESH Pariz -10-13.06.16. 95.306,11
788 Edukativni vikend Aranđelovac -02-04.04.16. 48.360,00
789 Edukativni vikend Aranđelovac -02-04.04.16. 18.000,00
790 Edukativni vikend Aranđelovac -02-04.04.16. 48.360,00
791 EuroPrevent Istanbul -05-07.05.16. 125.830,16
792 ECNP Beč -16-20.09.16. 1.150.315,20
793 ECNP Beč -16-20.09.16. 159.766,00
794 ECNP Beč -16-20.09.16. 2.550.183,42
795 ECNP Beč -16-20.09.16. 2.285.748,72
796 ECNP Beč -16-20.09.16. 355.508,80
797 ECNP Beč -16-20.09.16. 184.193,60
798 Osteoporoza Beograd -42478 56.962,80
799 Simpozijum ginekološke onkologije Sremska Kamenica -42475 22.080,00
800 Familiar Cancer Madrid -19-20.05.16. 37.092,00
801 Simpizijum urgentne medicine Zlatibor -15-18.05.16. 11.076,10
802 Simpizijum urgentne medicine Zlatibor -15-18.05.16. 11.076,10
803 Simpozijum kardiologa Srbije Kopaonik -12-14.05.16. 255.650,00
804 Simpozijum kardiologa Srbije Kopaonik -12-14.05.16. 45.180,00
805 DLUMS Niš -26-28.05.2016. 21.028,85
806 Timočki dani Zaječar -16-17.05.2016. 35.601,75
807 KME Niš -42482 14.240,70
808 EAU Atina -07-10.07.16. 21.530,00
809 EAN Kopenhagen -28-31.05.16. 50.158,00
810 UEGW Beč -16-20.10.16. 751.545,03
811 UEGW Beč -16-20.10.16. 76.000,00
812 UEGW Beč -16-20.10.16. 675.539,00
813 UEGW Beč -16-20.10.16. 101.519,00
814 AAIC Toronto -24-27.05.16. 180.269,86
815 AAIC Toronto -24-27.05.16. 251.264,00
816 CINP Seul -03-05.07.16. 44.467,00
817 Simpozijum kardiologa Srbije Kopaonik -12-14.05.16. 31.325,00
818 EAHP Prag -09-12.06.16. EUR 621
819 Simpizijum urgentne medicine Zlatibor -15-18.05.16. 44.304,00
820 Simpizijum urgentne medicine Zlatibor -15-18.05.16. 28.200,00
821 EAN Kopenhagen -28-31.05.16. 183.208,00
822 Kongres urologa Budva -09-10.06.2016. EUR 316,46
823 Kongres urologa Budva -09-10.06.2016. EUR 1260,36
824 Kongres urologa Budva -09-10.06.2016. EUR 504,12
825 Adriatic Neurology Forum Bečići -01-05.06.16. 1.582.996,21
826 Adriatic Neurology Forum Bečići -01-05.06.16. 1.269.450,00
827 Adriatic Neurology Forum Bečići -01-05.06.16. 221.130,00
828 KME Kragujevac -18-21.05.16. 28.481,40
829 ASCO Opatija -22-25.06.16. 115.660,50
830 EHA Kopenhagen -09-12.06.16. 50.000,00
831 Škola palijativnog zbrinjavanja Divčibare -05-10.06.16. 15823
832 Simpozijum farmaceuta Kopaonik -26-29.05.16. 11076,1
833 ESC Rim -27.08-01.09.16. 3.034.452,66
834 ESC Rim -27.08-01.09.16. 4.316.145,00
835 ESC Rim -27.08-01.09.16. 83.271,00
836 ESC Rim -27.08-01.09.16. 446.282,00
837 EAES Amsterdam -15-19.06.16. 97.989,00
838 Kongres internista Zlatibor -02-05.06.16. 966.330,00
839 Kongres internista Zlatibor -02-05.06.16. 171.430,00
840 EuroEcho Lajpcig -06-10.12.16. 2.691.107,80
841 EuroEcho Lajpcig -06-10.12.16. 3.132.809,00
842 EuroEcho Lajpcig -06-10.12.16. 78.477,00
843 EuroEcho Lajpcig -06-10.12.16. 511.671,00
844 Euro Thrombosis Lisabon -29.09-01.10.16. 150.000,00
845 Kongres lekara opste medicine Zlatibor -29.09-03.10.16. 634404
846 Edukativni vikend Aranđelovac -08-10.04.2016 1.400.000,00
847 Edukativni vikend Aranđelovac -08-10.04.2016 111.000,00
848 Edukativni vikend Aranđelovac -08-10.04.2016 900.000,00
849 Edukativni vikend Aranđelovac -08-10.04.2016 111.000,00
850 VEITH Njujork -14-19.11.16. 250.000,00
  • Nazad