ACTAVIS SERBIA

Kvalitet

Kvalitet proizvoda

 

Efikasno upravljanje kvalitetom je od vrhunskog značaja za uspeh Actavisa. Standardi kvaliteta poslovanja Actavisa definisani su Korporativnim poslovnikom koji važi za sve Actavisove kompanije širom sveta. Actavisov tim za Kvalitet i usaglašenost efikasno obezbeđuje njegovu doslednu primenu u našim fabrikama, čiji status i kvalitet rada brižno prati i kontroliše Odbor za kvalitet.

Poslovnikom su utvrđeni sistem upravljanja kvalitetom (QMS) i sistem upravljanja zaštitom životne sredine, zdravlja i bezbednosti (EHS) u Actavisu.

Kako bismo obezbedili usaglašenost naših pogona sa zahtevima regulative na lokalnom nivou, organizujemo redovne interne provere, kao i provere od strane ovlašćenih regulatornih organa. Kompanija Zdravlje Actavis je, nakon inspekcije u oktobru 2008. godine, dobila zvanični EU GMP sertifikat danske Agencije za lekove. Kompanija je sertifikovana po sistemu kvaliteta ISO 9001:2000, ISO 14001, a sa ponosom ističemo činjenicu da smo prva Actavisova kompanija sa sertifikatom po standardu OHSAS 18001.

Provere kvaliteta se takođe organizuju u skladu sa inicijativama naših sadašnjih i potencijalnih kupaca.

  • Nazad